Daan Paans / Foam 3h / AmsterdamTot 24 februari 2019 is de tentoonstelling Panta Rhei van Daan Paans in Foam 3h te zien. In de tentoonstelling staat de serie centraal die LhGWR op Unseen Amsterdam 2017 onder de werktitel Tlazolteotl introduceerde.


De Opmaat (De eerste 10 jaar van Liefhertje & De Grote Witte Reus)


Tentoonstelling tot en met 8 december 2018

Eind november is het tien jaar geleden dat LhGWR haar deuren opende. Na 84 tentoonstellingen en bij benadering 225 activiteiten zoals lezingen, rondleidingen, beursdeelnames en workshops is het tijd voor een feestje, en dat willen we graag met je vieren. Het feestje begint met de opening van de groepstentoonstelling De opmaat (het eerste decennium Liefhertje & De Grote Witte Reus) waar tien makers aan deelnemen met wie we in de afgelopen jaren nauw hebben samengewerkt: Daan PaansKarianne BuenoKrista van der NietLana MesićMarleen SleeuwitsNadine StijnsPierre DerksSarah CarlierSjoerd Knibbeler en Thomas Kuijpers.


Unseen Photo Fair 2017

© Sjoerd Knibbeler (Lunacy series, Chandrayaan, 2017)


22 september – 24 september 2017

LhGWR pakt uit op Unseen met vier fotografische talenten! Sjoerd Knibbeler, Thomas Kuijpers, Daan Paans en Lana Mesic presenteren op de beurs hun meest recente werk. Na Sjoerd en Daan staat dit jaar Thomas extra in de spotlight als Foam Talent. Lana won vorig jaar de Grolsch Residency plek waardoor ze dit jaar op het Westergasterrein en in het Waldorf Astoria solopresentaties zal realiseren.


Lana Mesic | Unseen Grolsch Residency

Lana Mesic won tijdens de afgelopen editie van Unseen Photo Fair de Grolsch Residency. Als uitverkorene werd haar een werkperiode van twee maanden in Londen aangeboden, waar ze dankbaar gebruik van maakte. In de beperkte tijd wist zij mede door de doortastende ondersteuning van het team van Unseen door te dringen in de financiële sector van Londen. Ze maakte een nieuwe serie werken onder de titel Souls, ties and a pile of carrots. De serie bestaat uit een reeks geborduurde portretten die naar mate de openheid van de geportretteerde zijn uitgewerkt. Ook werkte Lana aan drie nieuw fotografische werken voor haar Towers-serie die zijn geïnspireerd op een obscure hobby binnen de financiële sector, money stacking.
Lana Mesic is the winner of last years edition of The Unseen Grolsch Residency. In the beginning of this year she’s spent two months in London for an intensive residency. The results of the residency will be presented in a solo exhibition at Unseen Photo Fair.
Unseen invites you as follows; Come and explore the captivating work of Lana Mesić at Unseen. In this exhibition, Mesić presents the series
Souls, ties and a pile of carrots and Towers. With London’s economic crisis at large, Mesić has explored the concept of ‘value’, in a series addressing the city’s financial sector through its intricate structure and the individuals who work to maintain it. An exhibition of the works, including cross- stitch portraits, are brought together in a cumulative showcase at this year’s Unseen Amsterdam.

Thomas Kuijpers | Foam Talent 2017


Thomas Kuijpers werd in het voorjaar geselecteerd door Foam als Foam Talent 2017. Deze selectie (als enige Nederlander) levert hem een prachtige publicatie op in de jaarlijkse talent issue van Foam Magazine. Daar komt nog bij dat zijn werk van begin september tot eind oktober, en dus ook tijdens Unseen Photo Fair, te zien is in het museum.
Thomas heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan een serie unieke werken, genaamd Bad Trip, waarvan LhGWR er acht zal presenteren in haar stand op Unseen Photo Fair. De werken in de serie bestaan enerzijds uit een registratie van een moment van angst en anderzijds uit een sporenonderzoek naar de totstandkoming van deze angst. Hiermee haakt Thomas aan op zijn eerdere tentoonstelling bij LhGWR, Paradigma II, waarvoor een opwaaiende kartonnen doos met arabische teksten uitgangspunt werd voor onderzoek naar de relatie tussen beeld, visuele perceptie en angst.
During last spring Thomas Kuijpers was selected to be a Foam Talent 2017. His work is highlighted with several spreads in the annual talent issue of Foam Magazine, and on top of that his work is also part of the exhibition at Foam that opened his door from the beginning of September and will continue to the end of October.
In the past year Thomas has been working on a series of unique works called Bad Trip . Eight works from the series will be presented at Unseen Photo Fair. They consist of a recorded moment of (mainly terrorist related) fear that was triggered by visual input, and a trail of information leading to this emotion. Doing so Thomas relates to his last exhibition at LhGWR, Paradigma II. In this exhibit a cardboard box with Arabic texts became the centerpiece of a research into the relationship between image, visual perception and fear.

Tlazolteotl | Het nieuwe project van Daan Paans

Terwijl Daan Paans’ project Rhinoceros, dat hij in 2016 presenteerde bij LhGWR en op Unseen, nog vers in het geheugen ligt, is hij alweer aan een volgend project bezig. Tlazolteotl ligt inhoudelijk in het verlengde van Rhinoceros en bespiegeld de totstandkoming van collectieve beeldvorming aan de hand van ‘The Golden idol’, de heilige graal uit Stevens Spielberg’s Indiana Jones klassieker Raiders of the Lost Ark. Het project doet denken aan een visuele ‘chinese whisper’ waarbij interpretatielagen fotografisch op elkaar worden gestapeld. Op Unseen zal Daan de eerste resultaten van het project presenteren om u alvast warm te laten lopen voor zijn tentoonstelling in 2018 bij LhGWR.
While Daan Paans’ project Rhinoceros, that was presented at LhGWR and Unseen in 2016, is still fresh in our minds, he has continued with his next project. Tlazolteotl is in line with Rhinoceros and mirrors the creation of collective imaging using The Golden Idol, the holy grail from Stevens Spielberg’s Indiana Jones classic Raiders of the Lost Ark as the center of a visual debate. The project reminds you of a visual “chinese whisper” where layers of interpretation on top of each other. In order to warm for you up for his exhibition in 2018 at LhGWR, Daan will introduce Tlazolteotl by presenting the first results at Unseen.

Sjoerd Knibbeler | Nieuw werk in Lunacy serie

Na de introductie van de serie Lunacy in februari 2017 op Art Rotterdam heeft Sjoerd Knibbeler doorgewerkt aan een verdere uitwerking ervan. Lunacy is een intrigerende tocht langs de rijke geschiedenis van zowel het fictieve als werkelijke reizen naar de maan. Het gaat in op ons fundamentele verlangen om te ontdekken en stelt onze collectieve verbeelding van de ruimte aan de kaak. Dat alle beelden, zonder toevoeging van kunstlicht, gemaakt zijn onder het licht van de volle maan maakt de serie helemaal rond.
After the introduction of the Lunacy series in February 2017 at Art Rotterdam, Sjoerd Knibbeler has continued working on it. In this project Knibbeler delves into our collective desire and scientific quest to discover the universe and our place within it. The exhibition reflects his extensive venture into the world of space travel. As a part of his practice, Knibbeler stretches the boundaries of photography as a medium: on this occasion by photographing Outer Space.

Kijk ook op www.unseenamsterdam.com

Daan Paans | Rhinoceros

Daan Paan Rhinoceros


15 januari – 27 februari 2016

In het werk van Daan Paans (1985, NL) speelt het begrip tijd een belangrijke rol, en dat spitst zich toe op de menselijke zoektocht om tijd en vergankelijkheid te verklaren én onder bedwang te krijgen. Mede door zijn opleiding in een documentaire traditie is Paans in staat om met doortastende research verscheidene sub-onderwerpen aan elkaar te koppelen die ingaan op een hoofdthematiek. Zo verbindt hij met speels gemak verhalen uit de tegenwoordige tijd aan gebeurtenissen uit het verleden of verwachtingen voor de toekomst. In zijn nieuwste project Rhinoceros stelt hij aan de hand van drie case studies één hoofdvraag: Hoe beïnvloeden de steeds tastbaarder wordende verbeeldingen van het verleden en de toekomst onze hedendaagse realiteit? In de case studies worden ‘de representatie van de prehistorie in de negentiende eeuw, het tot leven wekken van geschiedenisflarden in het heden, en de representatie van de toekomst in science fiction’ onder de loep genomen. Uiteindelijk stelt het project de basis waarop wij onze beeldvorming van verleden en toekomst baseren op een bijzondere wijze ter discussie.

In de afgelopen jaren werd Paans genomineerd voor de Foam Paul Huf Award, de Dutch Doc Award en de Bouw in Beeld Prijs, en hij won een van de opdrachten van Vrij Nederland’s jaarlijkse Fotoverhaal. Dit jaar behoort hij tot de selecte groep deelnemers aan Winterthur’s Plat(t)form 2016 en is hij doorgedrongen tot de longlist van de éénendertigste editie van het Festival International de la Mode et de la Photographie in Hyères. Recentelijk was er werk van Paans te zien in Galerie LUMC in Leiden, Cobra Museum in Amstelveen, Erarta Museum of Contemporary Art in St. Petersburg, Tokyo Institute of Photography en het Münchner Stadtmuseum in München.
Op uitnodiging van Daan Paans schreef Frank van der Stok een tekst om het project in een fotografische context te plaatsen. Ook nodigde Paans Creative Agency Autobahn uit om de typografische onderdelen in de tentoonstelling vorm te geven.

In his photographic projects Daan Paans (1985, NL) investigates the concept of time. He is interested in the way time – past, present and future – shapes our interpretation of the world. His long-term projects focus on the human incapacity to domesticate and control time. This resulted in the projects Letters from Utopia, Perhaps it might be said rightly…’ and his latest work Rhinoceros. Letters from Utopia is a photographic research that studies groups who wish to extend the human life span extremely or even aim to become immortal. For this project Paans visited five different movements and their key players who have a shot at n utopian world order. The stories range from an occult belief of the past to a scientific outlook for the future.
Paans applies his artistic research to his topics by connecting several multi layered case studies to it. These cases reveal questions on the topic from different perspectives and time frames, using the three stages of past – present – future as a guideline. In the end it results in a static, objectifying and almost scientific visual lingo, but the outcome of Paans’ research only shows the tip of the iceberg. An image nearly functions as a gateway. You can perceive it as a form of evocation, it indirectly links to the subject, but it opens up a brand new world of thoughts.
In the past few years Paans has been nominated for the Foam Paul Huf Award and Bouw in Beeld Award and won one of the commissions by Vrij Nederland for their annual photographic stories. He also exhibited in the Galapagos Art Space for the Neew York Photo Festival, in the Münchner Stadtmuseum, LUMC in Leiden and the Erarta Museum of Contemporary Art in St. Petersburg. This year he will be present at Museum Winterthur’s Plat(t)form and he is on the longlist for the 31st edition of Festival International de la Mode et de la Photographie in Hyères.
For Rhinoceros Paans invited curator Frank van der Stok to write an additional text to his work and Paans also worked together with Creative Agency Autobahn on the typographic elements in the exhibition.
Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling
Daan-Paans-Rhinoceros-1
Daan-Paans-Rhinoceros-2
Daan-Paans-Rhinoceros-3
Daan-Paans-Rhinoceros-4
Daan-Paans-Rhinoceros-5
Daan-Paans-Rhinoceros-6
Daan-Paans-Rhinoceros-7
text by Frank van der Stok
Toen Albrecht Dürer vijfhonderd jaar geleden een houtsnede van een Rhinoceros vervaardigde had hij niet kunnen bevroeden dat het werk ooit nog eens aanleiding zou kunnen zijn voor een levendige discussie rondom de gespannen voet waarmee feit en fictie zich tegenwoordig tot elkaar verhouden. Voor deze prent had Dürer zich uitsluitend gebaseerd op een handvol losse beschrijvingen en een schets van een onbekend kunstenaar. Niemand die destijds twijfelde aan de ogenschijnlijke nauwgezetheid waarmee Dürer deze exotische diersoort zou hebben weergegeven.
In de eeuwen die volgden groeide de populariteit van het quasi-documentaire beeld en zou het zelfs een grote invloed uitoefenen op de kunsten. Zo was dit vroege voorbeeld van een ogenschijnlijk natuurgetrouwe, maar feitelijk op fictie berustende voorstelling onomkeerbaar onderdeel geworden van ons visuele geheugen.
Beeldend kunstenaar Daan Paans hangt zijn project op aan dit soort blinde vlekken van de visuele geschiedschrijving; met de onderzoekende geest van een wetenschapper beoogt hij in de ruimste zin de vertekenende mechanismen van beeldvorming tegen te gaan. Dat doet hij onder meer door naar aanleiding van bestaande beelden uit verleden, heden én toekomst ’tegenbeelden’ te produceren die impliciet uitspraken doen over de dubbelzinnigheid waarmee de oorspronkelijke beelden zich omkleden.
Voor Rhinoceros fotografeerde Paans denkbeeldige archetypen uit de wereld van de natuur, wetenschap en science fiction. Stuk voor stuk werden deze foto’s door Paans minutieus gemodelleerd naar sprekende voorstellingen die onze waarneming destijds inkleurden (in het verleden), onze waarneming tegenwoordig inkleuren (in het heden) en onze waarneming straks zullen inkleuren (in de toekomst).
De drie case-studies op deze tentoonstelling verdelen zich over deze drie tijdzones en omvatten respectievelijk de volgende onderwerpen; een ongerept oerbos met fauna uit lang vervlogen tijden (gemodelleerd naar een 19e-eeuwse gravure die de aarde vóór de mensheid toont), de wederopstanding van de hypermoderne oer-os (verwijzend naar de uitgestorven Auroch op de grottekeningen van Lascaux) en een 3d-vormstudie naar de meteoriet als artefact (ontleend aan de toekomstvisie van science fiction films). Door toedoen van de complexe en gelaagde dwarsverbanden tussen waarneming, tijd, fictie en wetenschap gaan Paans’ foto’s duizelingwekkend met elkaar rondzingen.
When Albrecht Dürer produced a woodcarving of a rhinoceros five hundred years ago he could never have imagined that it would be cause for the lively debate about the odds at which fact and fiction are now related. Dürer relied exclusively on a handful of written descriptions and one sketch by an unknown
artist to produce this print. At that time no one doubted the apparent accuracy with which Dürer depicted this exotic species. In the following century this quasi-documentary image became increasingly popular and would eventually have quite an impact within the arts. Subsequently, this early example of a seemingly realistic representation that is in fact resignedly based on speculation became a lasting part of our visual memory.
Visual artist Daan Paans explores these blind spots in our visual historiography: with the inquisitive mind of a scientist, he aims to undo the distorting mechanisms of image making. He does this by producing ‘counter-images’ in response to images from the past, present and future with which he implicitly discloses the contradictory nature in which the original images present themselves.
For the work Rhinoceros, Paans photographed hypothetical archetypes from the natural, scientific, and science-fiction world. One by one Paans meticulously modelled each of these photographs from the striking representations that had coloured our perception at the time (in the past), that nowadays colour our perception (in the present), and will soon colour our perception (in the future).
The three case studies in this exhibition represent each of these timeframes and include the following topics respectively: a pristine rainforest with fauna from a bygone age (modelled after a 19th century engraving showing the earth before mankind), the resurrection of aurochs in contemporary times (referring to the extinct aurochs depicted in the cave paintings of Lascaux) and a 3D study of the form of a meteorite as an artefact (derived from visions of the future in science fiction films). Through these complex, layered links between perception, time, fiction and science, Paans’ photographs dizzily dance circles around one another.
Op uitnodiging van Daan Paans schreef Frank van der Stok deze zaaltekst. Van der Stok is free-lance curator, editor, adviseur, auteur en docent.