Hoofdcategorie Kunstenaars

Rob Wetzer | Nature, a deconstruction

Rob Wetzer | Nature, a deconstruction


14 april – 12 mei 2013

Met zijn nieuwe project Nature, a Deconstruction legt Rob Wetzer het idee van The Lost World – de moderne variant van de Hof van Eden – onder de loep. Door in te zoomen op gamelandschappen, waarin de meest recente technologische ontwikkelingen samenvallen met een geavanceerde virtuele landschapservaring, laat hij bij LhGWR zijn eerste bevindingen zien van een onderzoek naar ons idee van een pure natuur. Wetzer onderzoekt in zijn werk hoe culturele conventies ons blikveld bepalen. Het gebruik, de beleving én de vormgeving van onze dagelijkse leefruimtes zijn daarbij belangrijk. Hij benadert dit vanuit historisch en sociologisch perspectief. Rob Wetzer is ook onderdeel van het duo Knibbeler/Wetzer. Dit project ligt in het verlengde van het onderzoek naar een actuele beleving van natuur, dat in deze samenwerking centraal staat.

Over Nature, a Deconstruction

Technologische ontwikkelingen brengen ons steeds verder weg van de natuur. Ons hele leven lijkt in toenemende mate maakbaar, tot onze natuurlijke omgeving aan toe. Natuur is productielandschap of een vrijetijdsbesteding geworden, een plek die we kiezen te bezoeken. Ongerepte natuur zien we alleen nog verheerlijkt in BBC documentaires, of op groepsreizen met een geregisseerde natuurbeleving. Hierdoor hebben we een mentaal beeld ontwikkeld van wat ongerepte natuur is, dat los lijkt te staan van een werkelijke (fysieke) verhouding tot dat landschap. Niettemin hebben we het idee opgevat dat we ons landschap, na eeuwenlange exploitatie, in de oorspronkelijke staat terug moeten brengen. Om dat te doen moeten we het vooral zijn gang laten gaan; georganiseerde ongereptheid is de nieuwe natuurlijkheid. Het beeld van het ideale landschap dat ook het idee van georganiseerde ongereptheid heeft beïnvloed, wordt omschreven als een ‘Lost World’. Een concept dat volgens moderne (media-)filosofen als Koert van Mensvoort en Michiel Schwarz gebaseerd is op ons beeld van het Hof van Eden, zoals eeuwenlang gevisualiseerd door kunstenaars. Wanneer je daar verder over nadenkt kun je er niet omheen dat het concept van een Lost World een optelsom is van herinterpretaties van afbeeldingen van – en ideeën over – de natuur, die al net zo lang bestaan als haar exploitatie.

Rob Wetzer koppelt de virtuele landschappen die het decor vormen in computergames aan de verbeelding van en theorieën over de Lost World. Deze landschappen moeten de speler niet alleen het gevoel geven op ontdekking te gaan in een eindeloze wereld, sterker nog, de autonome ervaring van de natuur speelt in deze virtuele omgevingen een steeds belangrijkere rol. Het landschap dat vroeger slechts diende als decor, is nu een wezenlijk onderdeel van de speelervaring. In de computerlandschappen worden weersomstandigheden en flora tot in de kleinste details nagebootst; het sneeuwt, regent of onweert, dagen gaan over in nachten en de bijbehorende fauna wandelt geluiden producerend door het beeld. En om die ervaring zo subliem mogelijk te maken bevatten deze landschappen Romantische interpretaties van de natuur die we kennen van landschapsschilders als Caspar David Friedrich en Albert Bierstadt.Waarbij het landschap moeiteloos van besneeuwde bergtop overgaat in gele stranden met palmbomen, en je verlost bent van alle ongemakken van de fysieke werkelijkheid. Zittend achter je beeldscherm bieden deze landschappen de ideale mogelijkheid voor een ultieme natuurbeleving.

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling
rob_scherm
rob_1grootbeeld_4kleinebeelden
rob_1grootbeeld_4kleinebeelden_recht
rob_langbeeld
rob_tweeluik

Alexandra Crouwers | I.M. Dog, Star17 maart – 12 mei 2013

De laatste jaren verschuift de nadruk binnen de werken van Alexandra Crouwers van grootschalige (wand-)tekeningen waarin animatie een rol speelt, naar video. In haar nieuwste werk komen 3D-animatie, video-compositing en special effects samen als uitbreiding op Crouwers’ veelgelaagde werk. Die gelaagdheid zit niet alleen in de veelal duistere referenties naar archaïsche visuele symboliek, cinema, obscure samenzweringen en apocalyptische mythes, maar ook in de verwijzingen naar het werken in een virtuele omgeving – het digitale atelier dat de computer is – en de expliciet pre-modernistische verschijningsvorm van de werken. Dat zorgt voor een merkwaardig contrast tussen het gebruik van high-tech media en een instinctieve assemblage van onderwerpen en vaak terugkerende elementen en objecten.

Crouwers presenteert in deze tentoonstelling een vijf schermen tellende video-installatie, enkele prints en een publicatie met een kort verhaal, die zij ter gelegenheid van de tentoonstelling in een kleine oplage heeft gemaakt.

Tijdens de opening zal een performance worden verzorgd door Perte Totale Operations, een vloeibaar collectief rond dichter Antoine Boute. De crew bestaat normaliter uit een wisselende samenstelling van muzikanten, eventuele gasten en Alexandra Crouwers (als vj). Deze keer zullen Mauro Pawlowski en JP de Gheest hem flankeren.

In recent years the emphasis within the works of Alexandra Crouwers shifted from large scale (mural) drawings in which animations were often integrated, to video. In her latest work 3D animation, video compositing and special effects merge into an extension of Crouwers’ multi-layered work.

This multilayered aspect emerges in the numerous links to archaic symbolism, cinema, obscure conspiracies and apocalyptic myths, but also in the references to working in a virtual environment in which the computer is percieved as a digital studio. It creates a remarkable contrast between an instinctive assembly of topics and the use of high-tech media.

Crouwers will present a five screen video installation, five prints and a publication with a short story, which is produced in a limited edition in addition to the exhibition.

During the opening Perte Totale Operations, a fluid collective revolving around poet Antoine Boute, will perform. The crew consists out of an interchanging constellation of musicians, guests and a vj (Alexandra Crouwers). For this occasion Mauro Pawlowski and JP de Gheest will flank Boute.

Over I.M. Dog, Star

De titel ‘I.M. Dog, Star’ verwijst naar de ster Sirius, die een symboliek met zich meedraagt in onder meer de oud-Egyptische mythologie en de zogenaamde ‘Illuminati’. ‘I.M.’ kan gelezen worden als ‘ik ben’. De vijf projecties laten soms een interieur, soms ook niets anders zien dan een kader. De beelden lijken wat te ‘zwalken’, alsof ze geen vaste vloer onder zich hebben. Die luchtledigheid lijkt hier en daar te worden benadrukt door het gebruik van chroma-key blauwe vlakken – waar door een raam een uitzicht zou worden verwacht is niets te zien behalve dit blauw.
Op een ander vlak zijn de beelden als diorama’s te beschouwen; de werken doen denken aan spookhuizen en wekken de indruk dat er verschillende ‘realiteiten’, universums of punten in de tijd door elkaar heen vloeien. Het vloeibare en onvaste karakter van het expliciet pre-modernistische beeld staat in hard contrast tot de solide techniek die erachter zit.

About I.M. Dog, Star

The title ‘I.M. Dog Star ‘refers to the star Sirius, which can be linked to the inherent symbolism of the ancient Egyptian mythology and the so-called ‘Illuminati ‘. ‘I. M.’ can of course be read as ‘I am’.
The five projections sometimes show an interior, and sometimes nothing but a framework. The images seem to be “drifting” as if they were lacking solid ground. This vacuum is emphasized by the use of chroma-key blue areas – in places where the spectator should expect a view through a window, only a blue emptyness is shown.
On another level, the images can be percieved as dioramas or haunted houses and suggest those derive from different ‘realities’, universes or points in time, that seem to be merging into eachother. The fluid and unsteady nature of the explicitly pre-modernistic images contrasts the solid computer engineering behind it.

Over Alexandra Crouwers

Crouwers studeerde in 2001 af aan het Sandberg Instituut en volgde in 2004 en 2005 een tweede masterstudie, Filmwetenschappen & Beeldcultuur aan de Universiteit van Antwerpen. In de afgelopen tien jaar heeft zij een indrukwekkend cv opgebouwd waarop tentoonstellingen, screenings en publicaties prijken die op verschillende continenten plaats vonden. Zo exposeerde zij in Nederland, België, de Verenigde Staten, Polen en Groot-Brittannië en werden haar videowerken vertoond in Duitsland, Zweden, Australië, IJsland en China. In 2009 was ze drie maanden artist in residence bij RAID Projects in Los Angeles. Daarnaast schrijft zij voor het Belgische kunsttijdschrift hART en cureerde zij enkele groepstentoonstellingen in Antwerpen. Met veel succes maakte zij in 2010 een installatie in het S.M.A.K. in Gent voor de tentoonstelling ‘Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst’. Sindsdien presenteerde zij verschillende installaties die terug zijn te vinden op het web via de volgende links: Perte Totale Operations, Le Fresnoy, Tourcoing (Fr), ‘Visions Fugitives’, ‘The Cover Mountain’, Isis Arts ‘On The Precipe’ (een rondreizend video-installatie programma voor de zomer van 2013, gecureerd door Kelly Richardson).

About Crouwers

Crouwers graduated in 2001 at the Sandberg Institute and studied Film & Visual Culture Studies at the University of Antwerp. In the past ten years she has built up an impressive resume with exhibitions, screenings and publications that occurred on different continents. She exhibited in the Netherlands, Belgium, the United States, Poland and Great Britain and her video works were screened in Germany, Sweden, Australia, Iceland and China. In 2009 she was an artist in residence at RAID Projects in Los Angeles. In addition to her visual works, she writes for Belgian art magazine hART and curated several exhibitions in Antwerp. With great success she showed an installation in 2010 at the S.M.A.K. in Ghent for the exhibition ‘Hareng Saur: Ensor and contemporary art’. Since then she presented several installations that can be found on the web through the following links: Perte Totale Operations, Le Fresnoy, Tourcoing (Fr), ‘Visions Fugitives’, ‘The Cover Mountain’, Isis Arts ‘On The Precipe’ (a traveling video installation program for the summer of 2013, curated by Kelly Richardson).

Over Perte Totale Operations

Antoine Boute is een Belgische schrijver, performer en filosoof. Hij verkent de grenzen tussen lichaam, taal en stem door verschillende middelen en media : experimentele romans, poëtische teksten, essays, klankperformances in het Frans en in het Nederlands, conferenties, grafische poëzie, films, performances op het internet, collectieve geschriften met zijn kinderen, de organisatie van BRUL-avonden en van een nachtelijk festival in een bos (Boslawaai), en werkt samen met muzikanten, schrijvers, tekenaars, kinderen, daklozen en leerlingen. Boute reist af naar Den Haag met in het gezelschap van Mauro Pawlowski en JP de Gheest. Pawlowski is werkzaam als gitarist van de Belgische groep dEUS en een onstuitbare reeks andere projecten, waaronder Mauro & The Grooms, Gruppo Pawlowski, Otot en Somnabula. Jean Philippe De Gheest is drummer (Mark Lanegan, Creature with the Atom Brain).

About Perte Totale Operations

Perte Totale Operationsis a fluid collective, revolving around poet Antoine Boute. The crew consists out of an interchanging constellation of musicians, amongst which Mauro Pawlowski, Jean Delacoste, JP de Gheest and guests – and a vj: visual artist Alexandra Crouwers.
Antoine Boute is a Belgian writer, performer and philosopher. He explores the boundaries between body, language and voice, by use of a variety of means and media: experimental novels, poetic texts, essays, sound-performances in French and Dutch, conferences, graphic poetry, film, internet performances, collective writings with his children, the organisation of BRUL-evenings and a nocturnal festival in a forest (Boslawaai), and collaborates with musicians, writers, artists, children, homeless people and students. Boute will travel to The Hague with Mauro Pawlowski (guitarist of Belgian band dEUS, and a range of other projects, like Mauro & The Grooms, Gruppo Pawlowski, Otot and Somnabula) and JP de Gheest (Mark Lanegan, Creature with the Atom Brain).

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling


Context! Met Derks, Kuijpers, Van Buuren en van der Burg

Pierre Derks geeft toelichting op zijn werk

Pierre Derks geeft toelichting op zijn werk


Een avond vol meningen, overtuigingen, vraagtekens en heel veel waarheden. LhGWR organiseert een bomvolle avond met twee rondleidingen, een boekpresentatie, een lezing en een discussie. Pierre Derks en Thomas Kuijpers bijten het spits af en vertellen in een rondleiding over hun tentoonstellingen. Jan-Dirk van der Burg verhaalt over zijn laatste publicatie Censorship Daily, waarin de zwaar gecensureerde Iraanse editie van NRC Handelsblad onder de loep wordt genomen. Daarna zal de tachtig jarige ufologe Jo van Buuren vertellen over haar waarheid: Zij werd, net als Travis Walton (die centraal staat in de tentoonstelling van Thomas Kuijpers) ruim dertig jaar geleden ontvoerd door een UFO. Daar gaan we daarna onder leiding van een moderator verder op in.


Thomas Kuiper

Thomas Kuijpers

Jan-Dirk van der Burg

Jan-Dirk van der Burg


Pierre Derks | Screening Reality


27 januari – 24 februari 2013

Pierre Derks presenteert een nieuw project dat bestaat uit verschillende onderdelen die onder de overkoepelende titel Screening Reality worden samengebracht.
Het vertrekpunt van dit visuele onderzoek is de toenemende mate waarin de live werkelijkheid (realiteit) moet concurreren met een representatie daarvan: een schermwerkelijkheid.

Al meer dan vijftig jaar neemt de televisie als zogenaamd ‘venster op de wereld’ een vaste plek in in ons huishouden. Met nieuwe functies en technieken zoals high-definition beeldkwaliteit, internetaansluiting en de komst van 3D beeld wordt haar positie hardvochtig verdedigd. De flatscreen vormgeving, in combinatie met de montage aan de muur lijken ingegeven om de venstermetafoor te behouden.
We bekijken de wereld echter steeds vaker door het scherm van een smartphone, een tablet of door een Augmented Reality bril. De afhankelijkheid van een voorgeprogrammeerd venster lijkt stilletjes aan te verdwijnen en we vinden het als vanzelfsprekend dat ons nieuwe venster wordt aangevuld met één of meerdere informatielagen. Hieruit neigt Derks te concluderen dat de toch al complexe live werkelijkheid niet meer voldoende is. In een serie videowerken vermengt Derks, door middel van geraffineerde montage, de schermwerkelijkheid met de live werkelijkheid. Hierdoor ontstaat een ietwat vervreemdende nieuwe realiteit.

Ook zijn de subtiele interventies in de openbare ruimte te zien die van een bestaand glazen paneel, zoals geluidsscherm of raam, een beeldscherm maken. Bijvoorbeeld door het beeldmerk van televisiezender op het glas van een bushokje aan te brengen, wordt deze één van de vele beeldschermen die ons omringen.

De meest realistische representatie van de werkelijkheid wordt door hem gevonden in ip-camera’s waarvan onbedoeld het signaal te ontvangen is. In een constant veranderende projectie van live videobeelden, wordt door Derks het begrip “venster op de werkelijkheid” opnieuw gedefinieerd. Door beelden te combineren en een laag aan de camerabeelden toe te voegen met elementen en de vormtaal van televisie, ontstaat er echter onduidelijkheid over de mate van betrouwbaarheid of enscenering. De live Twitter zoekresultaten van een door het beeld ingegeven serie woorden, zijn als de ondertiteling aan de streams toegevoegd. Hiermee “layered” Derks de oorspronkelijke eenduidige en pure beeldbron, waardoor een nieuwe/vernieuwde schermwerkelijkheid wordt gecreëerd.

Het constante element in zijn visuele onderzoek is het samenbrengen en/of omdraaien van de verschillende werkelijkheden en representatievormen. Hetgeen mogelijk kan leiden tot een herwaardering van de live werkelijkheid of minstens een heroverweging van de scherm variant.

Pierre Derks presents a new project that consists of several components, brought together under the umbrella title Screening Reality.
The starting point of this visual research is the increasing degree to which live reality must compete with its representation: a screen reality.
As we more and more look at the world through the screen of a smartphone, a tablet or through Augmented Reality glasses, the preset window to the world (like television) quietly seems to disappear.
As part of Screening Reality, Derks blends the screen reality with the live reality. Through subtle interventions in public space he creates an analog reaction to our information society.
Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling
preview video Screening Reality / Protest
sketch preview Streaming Reality

Thomas Kuijpers | Travis’ encounter


27 januari – 24 februari 2013

Thomas Kuijpers onderzoekt in zijn werk ‘de waarheid’. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop waarheid wordt geconstrueerd en zoekt naar momenten waarop fantasie overgaat in waarheid en waarheid in fantasie.
Kuijpers’ werkmethode bestaat voor een overgroot deel uit onderzoek en het verzamelen van archiefmateriaal. Hij gebruikt allerlei gevonden materiaal dat representatief is voor verschillende beweringen omtrent een bepaald onderwerp. Hij plaatst deze materialen in een uitgebreid kader, zodat de kijker ze kan vergelijken en een inzicht krijgt in de manier waarop de ‘waarheid’ over een onderwerp is opgebouwd.
Kuijpers zal zijn nieuwe project over de ontvoering van Travis Walton door een UFO in 1975 presenteren.
Kuijpers studeerde in 2011 in Breda af aan de Masteropleiding Fotografie van AKV | St.Joost. Hij studeerde onder andere af met de publicatie 2750/2751, waarvoor hij slechts enkele foto’s gebruikte. Het bestond uit een complex staaltje research over 9-11 dat uitmondde in een multi-lineair verhaal. In de publicatie stonden vijf verschillende waarheden centraal waarbij de lezer van de verhalen desgewenst kon overstappen van de ene in de andere waarheid.
Kuijpers onderzoekt in zijn werk ‘de waarheid’. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop waarheid wordt geconstrueerd en zoekt naar momenten waarop fantasie overgaat in waarheid en waarheid in fantasie. Kuijpers’ werkmethode bestaat voor een overgroot deel uit onderzoek en het verzamelen van archiefmateriaal. Hij gebruikt allerlei gevonden materiaal, zoals geluidsfragmenten, videobeelden, officiële documenten en krantenknipsels, dat representatief is voor verschillende beweringen omtrent een bepaald onderwerp. Kuijpers plaatst deze materialen in een uitgebreid kader, zodat de kijker ze kan vergelijken en een inzicht krijgt in de manier waarop de ‘waarheid’ over een onderwerp is opgebouwd. Kuijper zal zijn nieuwe project over de ontvoering van Travis Walton door een UFO in 1975 presenteren.
In de korte periode na zijn opleiding exposeerde Kuijpers onder andere bij Sign Gallery (Groningen), Kunsthal (Rotterdam), Kunstenlab (Deventer), CBK ‘s-Hertogenbosch en tijdens Breda Photo. Zijn werk werd genomineerd voor de Media Art Youg Talent Award, Youngblood Award en de Breda Art Award en hij maakte werk in opdracht voor onder andere Vice en Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht. In 2013 ontving Kuijpers een startstipendium van het Mondriaan Fonds.
In his work Thomas Kuijpers explores ‘the truth’. He is interested in the ways truth is constructed and looks for moments when fantasy turns into truth and truth into fantasy.
Kuijpers’ working method consists to a large part of research and collecting archival material. He uses all kinds of found materials representative to the various assertions about a particular topic. He places these materials in a comprehensive framework, so that the viewer can compare them and get an insight into how the “truth” about a subject is constructed.
Kuijpers will present his new project on the abduction of Travis Walton by a UFO in 1975.
Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling