Thomas Kuijpers en Foam

© Lana Mesic


Thomas Kuijpers is samen met 19 andere internationale fotografen verkozen tot Foam Talent 2017. Voor het eerst stelt Foam het werk van deze ‘emerging talents’ in eigen huis tentoon. Van 1 september tot en met 10 november is de tentoonstelling te bezoeken. Ben je iet luier aangelegd dan kun je je ook tegoed doen aan Foam Magazine’s Talent issue.


Unseen Photo Fair 2017

© Sjoerd Knibbeler (Lunacy series, Chandrayaan, 2017)


22 september – 24 september 2017

LhGWR pakt uit op Unseen met vier fotografische talenten! Sjoerd Knibbeler, Thomas Kuijpers, Daan Paans en Lana Mesic presenteren op de beurs hun meest recente werk. Na Sjoerd en Daan staat dit jaar Thomas extra in de spotlight als Foam Talent. Lana won vorig jaar de Grolsch Residency plek waardoor ze dit jaar op het Westergasterrein en in het Waldorf Astoria solopresentaties zal realiseren.


Lana Mesic | Unseen Grolsch Residency

Lana Mesic won tijdens de afgelopen editie van Unseen Photo Fair de Grolsch Residency. Als uitverkorene werd haar een werkperiode van twee maanden in Londen aangeboden, waar ze dankbaar gebruik van maakte. In de beperkte tijd wist zij mede door de doortastende ondersteuning van het team van Unseen door te dringen in de financiële sector van Londen. Ze maakte een nieuwe serie werken onder de titel Souls, ties and a pile of carrots. De serie bestaat uit een reeks geborduurde portretten die naar mate de openheid van de geportretteerde zijn uitgewerkt. Ook werkte Lana aan drie nieuw fotografische werken voor haar Towers-serie die zijn geïnspireerd op een obscure hobby binnen de financiële sector, money stacking.
Lana Mesic is the winner of last years edition of The Unseen Grolsch Residency. In the beginning of this year she’s spent two months in London for an intensive residency. The results of the residency will be presented in a solo exhibition at Unseen Photo Fair.
Unseen invites you as follows; Come and explore the captivating work of Lana Mesić at Unseen. In this exhibition, Mesić presents the series
Souls, ties and a pile of carrots and Towers. With London’s economic crisis at large, Mesić has explored the concept of ‘value’, in a series addressing the city’s financial sector through its intricate structure and the individuals who work to maintain it. An exhibition of the works, including cross- stitch portraits, are brought together in a cumulative showcase at this year’s Unseen Amsterdam.

Thomas Kuijpers | Foam Talent 2017


Thomas Kuijpers werd in het voorjaar geselecteerd door Foam als Foam Talent 2017. Deze selectie (als enige Nederlander) levert hem een prachtige publicatie op in de jaarlijkse talent issue van Foam Magazine. Daar komt nog bij dat zijn werk van begin september tot eind oktober, en dus ook tijdens Unseen Photo Fair, te zien is in het museum.
Thomas heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan een serie unieke werken, genaamd Bad Trip, waarvan LhGWR er acht zal presenteren in haar stand op Unseen Photo Fair. De werken in de serie bestaan enerzijds uit een registratie van een moment van angst en anderzijds uit een sporenonderzoek naar de totstandkoming van deze angst. Hiermee haakt Thomas aan op zijn eerdere tentoonstelling bij LhGWR, Paradigma II, waarvoor een opwaaiende kartonnen doos met arabische teksten uitgangspunt werd voor onderzoek naar de relatie tussen beeld, visuele perceptie en angst.
During last spring Thomas Kuijpers was selected to be a Foam Talent 2017. His work is highlighted with several spreads in the annual talent issue of Foam Magazine, and on top of that his work is also part of the exhibition at Foam that opened his door from the beginning of September and will continue to the end of October.
In the past year Thomas has been working on a series of unique works called Bad Trip . Eight works from the series will be presented at Unseen Photo Fair. They consist of a recorded moment of (mainly terrorist related) fear that was triggered by visual input, and a trail of information leading to this emotion. Doing so Thomas relates to his last exhibition at LhGWR, Paradigma II. In this exhibit a cardboard box with Arabic texts became the centerpiece of a research into the relationship between image, visual perception and fear.

Tlazolteotl | Het nieuwe project van Daan Paans

Terwijl Daan Paans’ project Rhinoceros, dat hij in 2016 presenteerde bij LhGWR en op Unseen, nog vers in het geheugen ligt, is hij alweer aan een volgend project bezig. Tlazolteotl ligt inhoudelijk in het verlengde van Rhinoceros en bespiegeld de totstandkoming van collectieve beeldvorming aan de hand van ‘The Golden idol’, de heilige graal uit Stevens Spielberg’s Indiana Jones klassieker Raiders of the Lost Ark. Het project doet denken aan een visuele ‘chinese whisper’ waarbij interpretatielagen fotografisch op elkaar worden gestapeld. Op Unseen zal Daan de eerste resultaten van het project presenteren om u alvast warm te laten lopen voor zijn tentoonstelling in 2018 bij LhGWR.
While Daan Paans’ project Rhinoceros, that was presented at LhGWR and Unseen in 2016, is still fresh in our minds, he has continued with his next project. Tlazolteotl is in line with Rhinoceros and mirrors the creation of collective imaging using The Golden Idol, the holy grail from Stevens Spielberg’s Indiana Jones classic Raiders of the Lost Ark as the center of a visual debate. The project reminds you of a visual “chinese whisper” where layers of interpretation on top of each other. In order to warm for you up for his exhibition in 2018 at LhGWR, Daan will introduce Tlazolteotl by presenting the first results at Unseen.

Sjoerd Knibbeler | Nieuw werk in Lunacy serie

Na de introductie van de serie Lunacy in februari 2017 op Art Rotterdam heeft Sjoerd Knibbeler doorgewerkt aan een verdere uitwerking ervan. Lunacy is een intrigerende tocht langs de rijke geschiedenis van zowel het fictieve als werkelijke reizen naar de maan. Het gaat in op ons fundamentele verlangen om te ontdekken en stelt onze collectieve verbeelding van de ruimte aan de kaak. Dat alle beelden, zonder toevoeging van kunstlicht, gemaakt zijn onder het licht van de volle maan maakt de serie helemaal rond.
After the introduction of the Lunacy series in February 2017 at Art Rotterdam, Sjoerd Knibbeler has continued working on it. In this project Knibbeler delves into our collective desire and scientific quest to discover the universe and our place within it. The exhibition reflects his extensive venture into the world of space travel. As a part of his practice, Knibbeler stretches the boundaries of photography as a medium: on this occasion by photographing Outer Space.

Kijk ook op www.unseenamsterdam.com

Thomas Kuijpers | Paradigma II

Thomas Kuijpers | Pardigma II


30 april – 02 juli 2016

Het werk van Thomas Kuijpers (NL, 1985) valt samen met onze groeiende behoefte om informatie op waarde te schatten. Hij richt zich op de uiteenlopende manieren waarmee beeld en tekst waarheden representeren, en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze perceptie. Met zijn messcherpe interpretaties en weloverwogen vertaalslagen naar nieuwe beelden maakt hij bij de toeschouwer veel los. De ene keer stelt hij zich op als olifant in een porseleinkast en brengt de toeschouwer in verwarring, en de ander keer weet hij de toeschouwer te raken als een fijnbesnaard criticaster en bevlogen activist; continu circulerend in de dynamiek van de interpretatie.

Kuijpers lijkt bij ieder ‘nieuwsfeit’ zijn bedenkingen te hebben en laat zich daar enerzijds door middel van intuïtieve interpretaties en anderzijds via langlopende onderzoeken over uit. Hij pluist zijn onderwerpen uit door te zoeken naar een ingang in de overkoepelende thematiek, een fragment waarin de kern zich openbaart, of naar een bescheiden metafoor die de wijze waarop iets in beeld is gebracht kan determineren. Van daaruit kan eigenlijk alles gebeuren, de uiteindelijke vorm waarin het wordt gecommuniceerd is ondergeschikt aan het onderzoek (dat vaak ook deel uitmaakt van de uiteindelijke presentatie). Het kan uitmonden in een novelle, een fotoreeks, een film, een wearable of zelfs een tekening. Door in te gaan op de inconsistenties in een verhaallijn of door de discrepanties aan te wijzen in het begeleidende beeldmateriaal geeft hij commentaar op de manier waarop de media ons voorzien van feitelijkheden. Hiermee maakt hij de weg vrij voor een eigen zienswijze, voor hem zelf, maar ook zeker voor de toeschouwer.

In zijn eerste grote solotentoonstelling toont Kuijpers recent en nieuw werk, waarbij de huidige spanningen in de maatschappij niet worden vermeden. Zo laat hij met zijn nieuwe werk Shampoo zijn nieuwsgierigheid de vrije loop wanneer de toeschouwer wordt geconfronteerd met een zwarte vlag waarop in het wit een Arabisch woord is geschilderd. Hij vraagt zich daarbij openlijk af wat te doen met de platvloerse stereotyperingen en vooroordelen die ons niet vreemd zijn. Belangrijker nog, hij legt bloot dat een dergelijke visuele uiting zoveel lading heeft gekregen dat het nauwelijks op waarde is te schatten.
Of dit werk wordt geïnterpreteerd als een werk van een lompe olifant of van een activist is op voorhand moeilijk te zeggen. Om de gelaagdheid van zijn blikveld inzichtelijk te maken wordt Shampoo in de tentoonstelling in context geplaatst door de aanwezigheid van enkele andere werken van zijn hand, die bevestigen dat Kuijpers in ieder geval een eigen genuanceerde zienswijze is toevertrouwd.

Kuijpers ontving in 2015 een beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en won de AG Art Award. In de afgelopen jaren kreeg hij de ruimte om te experimenteren met zijn werk op plekken als Art Weekender (Bristol), Incubarte 7 (Valencia), B.A.D. (Brussel), RAM Foundation (Rotterdam) en Galerie Pennings (Eindhoven). Ook stelde hij zijn werk tentoon in gerenommeerde plekken als Van Abbe Museum (Eindhoven), MASP (Sao Paulo), Kunsthal (Rotterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam) en Foam (Amsterdam). Zijn inmiddels bekende installatie When the Twins were still beautiful zal vanaf mei te zien zijn tijdens het fotofestival in Krakow.

The works of visual artist Thomas Kuijpers (NL, 1985) revolve around the way images and text are used to create a narrative about true events, and how they influence our perception. His works mostly originate from recent happenings, questioning the value of an image and its contemporary use. In Paradigma II he will address us with new works that activate our thoughts on the way we perceive the daily news; investigating the so called truth and constantly circulating in the dynamics of interpretation.

Each of Kuijpers’ projects starts with a thorough investigation, collecting all sorts of material, about a particular incident. From here a search starts for a theme, a fragment or a small metaphor that unravels how the story has been told. This collection of research materials form the basis of a new work, and often become part of the work itself. From this point on anything can happen; the form is always subject to the concept. Sometimes the work develops into a novel, other times a movie, a wearable, or a drawing.
By simply pointing out inconsistencies in a story and errors in the accompanying imagery, or by making direct, critical visual comments on the way a story is brought to us, Kuijpers offers an alternative view of stories and images.


In 2015 Kuijpers received a grant from the Creative Industries Fund and was awarded the AG Art Award. In the past few years he has presented his work in venues like Art Weekender (Bristol), Incubarte 7 (Valencia), B.A.D. (Brussel), RAM Foundation (Rotterdam) and Galerie Pennings (Eindhoven). He also exhibited his work in renowned places like Van Abbe Museum (Eindhoven), MASP (Sao Paulo), Kunsthal (Rotterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam) and Foam (Amsterdam). This spring his installation When the Twins were still beautiful will be on display at the Krakow Photomonth Festival 2016.

Meer over de tentoonstelling
installation views
tomas-kuipers-4
Thomas Kuijpers Paradigma II
Thomas Kuijpers Paradigma II
tomas-kuipers-2
tomas-kuijpers-7
Jeanne Prisser on Paradigma II

6 (Six years of LhGWR)


18 april – 6 mei 2015

Op 18 april 2015 opende we de deur naar de tentoonstelling 6 (Six years of LhGWR). We vierden dat het alweer zes jaar geleden is dat de deuren van LhGWR voor het eerst open gingen. In de tentoonstelling tonen dertien kunstenaars – waar we in die periode een bijzondere relatie mee hebben opgebouwd – werk. Oud en nieuw werk worden afgewisseld met beelden die een eerste aanzet zijn tot nieuwe projecten.

Deelnemende kunstenaars: Alexandra Crouwers – Christian Kryl – Daan Paans – Karianne Bueno – Krista van der Niet – Lana Mesic – Marleen Sleeuwits – Nadine Stijns – Pierre Derks – Rob Wetzer – Sarah Carlier – Sjoerd Knibbeler – Thomas Kuijpers

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling