Kolder Artist Run Space


Thomas Kuijpers nieuwe pet-project, de Artist Run Space Kolder, opent officieel haar deuren met een twee dagen tellend evenement. De line up voor tentoonstelling beloofd al veel goeds: Maria Correia (PT), Diego Latruwe (BE), Thomas Kuijpers (NL), Gino Waem (BE), Julien de Fauw (BE), Jeroen Erosie (NL), Xim Xom (USA) en Jasmijn Krol (NL).

Kolder will officially open it’s doors, this deserves a 2-day celebration!

Time schedule:

All weekend long: Exhibition with works by Maria Correia (PT), Diego Latruwe (BE), Thomas Kuijpers (NL), Gino Waem (BE), Julien de Fauw (BE), Jeroen Erosie (NL), Xim Xom (USA), Jasmijn Krol (NL)

Sat.
19.00 Doors open
20.30 Alice D. And The Wild Flowers (NL)
22.00 SECRET ACT!! (BE)
Afterparty with DJ Roestige Jonko

Sun.
12.00 Caraoke Brunch
14.30 Ballonnenwedstrijd (Win tickets voor Sam Gooris!!)
15.00 Officiele opening door Gino (van Gino’s & Amber’s Hairclub)
15.05 DOYLU live (SE)

vanaf 16.00
Camping de Rosmolen, met petanque, pubquiz, ligbedden, diabolo’s, vliegers, slippers, buitentoilet, drank en liederen bij het kampvuur

19.00 lieve liedjes bij het kampvuur door The Cat Strings

In the afternoon: Italian Food by Giulia Ada Amico

Kolder Artist Run Space | Grand opening
22 — 23 april 2017
Dampoorstraat 26, Gent

Thomas Kuijpers | Travis’ encounter


27 januari – 24 februari 2013

Thomas Kuijpers onderzoekt in zijn werk ‘de waarheid’. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop waarheid wordt geconstrueerd en zoekt naar momenten waarop fantasie overgaat in waarheid en waarheid in fantasie.
Kuijpers’ werkmethode bestaat voor een overgroot deel uit onderzoek en het verzamelen van archiefmateriaal. Hij gebruikt allerlei gevonden materiaal dat representatief is voor verschillende beweringen omtrent een bepaald onderwerp. Hij plaatst deze materialen in een uitgebreid kader, zodat de kijker ze kan vergelijken en een inzicht krijgt in de manier waarop de ‘waarheid’ over een onderwerp is opgebouwd.
Kuijpers zal zijn nieuwe project over de ontvoering van Travis Walton door een UFO in 1975 presenteren.
Kuijpers studeerde in 2011 in Breda af aan de Masteropleiding Fotografie van AKV | St.Joost. Hij studeerde onder andere af met de publicatie 2750/2751, waarvoor hij slechts enkele foto’s gebruikte. Het bestond uit een complex staaltje research over 9-11 dat uitmondde in een multi-lineair verhaal. In de publicatie stonden vijf verschillende waarheden centraal waarbij de lezer van de verhalen desgewenst kon overstappen van de ene in de andere waarheid.
Kuijpers onderzoekt in zijn werk ‘de waarheid’. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop waarheid wordt geconstrueerd en zoekt naar momenten waarop fantasie overgaat in waarheid en waarheid in fantasie. Kuijpers’ werkmethode bestaat voor een overgroot deel uit onderzoek en het verzamelen van archiefmateriaal. Hij gebruikt allerlei gevonden materiaal, zoals geluidsfragmenten, videobeelden, officiële documenten en krantenknipsels, dat representatief is voor verschillende beweringen omtrent een bepaald onderwerp. Kuijpers plaatst deze materialen in een uitgebreid kader, zodat de kijker ze kan vergelijken en een inzicht krijgt in de manier waarop de ‘waarheid’ over een onderwerp is opgebouwd. Kuijper zal zijn nieuwe project over de ontvoering van Travis Walton door een UFO in 1975 presenteren.
In de korte periode na zijn opleiding exposeerde Kuijpers onder andere bij Sign Gallery (Groningen), Kunsthal (Rotterdam), Kunstenlab (Deventer), CBK ‘s-Hertogenbosch en tijdens Breda Photo. Zijn werk werd genomineerd voor de Media Art Youg Talent Award, Youngblood Award en de Breda Art Award en hij maakte werk in opdracht voor onder andere Vice en Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht. In 2013 ontving Kuijpers een startstipendium van het Mondriaan Fonds.
In his work Thomas Kuijpers explores ‘the truth’. He is interested in the ways truth is constructed and looks for moments when fantasy turns into truth and truth into fantasy.
Kuijpers’ working method consists to a large part of research and collecting archival material. He uses all kinds of found materials representative to the various assertions about a particular topic. He places these materials in a comprehensive framework, so that the viewer can compare them and get an insight into how the “truth” about a subject is constructed.
Kuijpers will present his new project on the abduction of Travis Walton by a UFO in 1975.
Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling