Jan Rosseel | Belgische herfst

Installation view Belgische Herfst | Jan Rosseel

Installation view Belgische Herfst | Jan Rosseel


18 januari – 22 februari 2014

Belgische Herfst van Jan Rosseel is de eerste in een reeks van zes tentoonstellingen onder de noemer LhGWR Foundation, waarin nieuw fotografisch talent wordt gepresenteerd in de projectruimte van LhGWR.

Jan Rosseel gebruikt voor zijn tentoonstelling het werk waarmee hij afgelopen juni afstudeerde aan de KABK, als vertrekpunt om zijn project over de Bende van Nijvel verder uit te diepen. Achter de geënsceneerde reconstructies en de intrigerende portretten schuilt een persoonlijk verhaal van iemand die zijn vader verloor tijdens één van de vele overvallen van de bende. Maar het mag ook duidelijk zijn dat Rosseel een diepgravend onderzoek heeft ingesteld naar één van de grootste enigma’s in de Belgische geschiedenis. Bijna dertig jaar na dato is het mysterie nog steeds niet opgelost, terwijl volgend jaar de zaak zal verjaren voor de Belgische wet. Sinds zijn afstuderen werkte Rosseel, toegespitst op het gerechtelijk onderzoek, verder aan zijn project. Gedurende de tentoonstelling blijft hij verder werken waardoor we zijn ontwikkelingen nauwlettend kunnen volgen.

Rosseel werd in het afgelopen half jaar genomineerd voor het Steenbergen stipendium, werd tweede bij de Photo Academy Award, stond op de shortlist van Best of European Academies van DOX (Praag) en ontving de prestigieuze Beurs voor Toptalent Creatieve Industrie 2013 van de gemeente Den Haag.

Belgian Autumn by Jan Rosseel is the first in a series of six LhGWR Foundation exhibitions, the new photographic talent program in the project space of LhGWR.

For the exhibition Jan Rosseel will use his graduation works as a starting point for further research on the Gang of Nivelles. Behind the staged reconstructions and intriguing portraits lies a personal story of someone who lost his father during one of the many raids of the gang. But it should also be clear that Rosseel has set up a thorough investigation into one of the greatest enigmas in Belgian history. Nearly thirty years later the mystery remains unsolved, while next year the case will expire for Belgian law. Since his graduation Rosseel continued working on his project, zooming in on multiple aspects of the inquest. During the exhibition he will continue working on the project, so we can closely monitor his developments.

In the past half year Rosseel was nominated for the Steenbergen Stipendium, was the first runner up at the Photo Academy Award, was shortlisted for Best of European Academies of DOX (Prague) and received the prestigious scholarship Toptalent Creatieve Industrie 2013 from the municipality of The Hague.

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling