Karianne Bueno

Collection: floats, 2014

Doug’s cabin, San Josef Bay, 2010

Collection: letters and postcards (mine is in there, too), 2013

Clearing along San Josef main, 2013

Holberg military Radarstation, +/- 1965 (photograph from anniversary book)
Cougar, 2013 (photographed by Doug’s neighbour’s automatic night camera)
Forest road at dusk, 2013
Collection: radio (this one works), 2014
Doug showing the beaver dam, 2013
Traces of primitive logging, 2013
Necessaries: Tool for making boards, 2014
Trailer kitchen (containing the only working oven), 2013
The cougar, Doug & me (at the boatlaunch), 2013
Collection: old photograph of pioneer house (Ashby’s place, Doug’s first home in the forest), 2014
Forest fire, 2010
Collection: shells, 2013
Stars above the campground, 2013
The boathouse at nightfall (formerly Holberg’s bar & community hall), 2013
Broken window, 2014
Necessaries: logger’s shirt, 2014
At the beach, 2014
Henry Ohlsen’s former homestead, 2014
Untitled (Kyoto), from the series Haiiro, 2010-11

Karianne Bueno onderzoekt in haar werk en fotoboeken utopische plekken die ontsnapt zijn aan de menselijke drang tot maakbaarheid. In onbekende landschappen gaat ze op zoek naar haar lang verkleurde herinneringen, dromen, boekflarden en filmscènes die zich schuilhielden achter haar alledaagse beslommeringen. Die verweeft ze al fotograferend tot een verhaal. Van haar projecten in België en Japan verschenen fotoboeken waarin haar kwaliteiten als editor en verhalenverteller nadrukkelijk naar voren komen.

Haar laatste project gaat over Doug, die een primitieve camping runt diep in een afgelegen regenwoud op Vancouver Island. De gebouwen op het terrein komen van een militaire radar basis die Canada en de V.S. tijdens de Koude Oorlog moest beschermen tegen een mogelijke Russische raketaanval. De plek is, in het licht van de wens om te ontsnappen aan het alledaagse, een droomwerkelijkheid, maar ook een doemscenario. Het spanningsveld is voelbaar in Bueno’s werk.

In her work and photo books, Karianne Bueno explores utopian places that are unaffected by the human urge for makeability. She delves into new sceneries looking for her long ago washed-out memories, dreams, book snippets and movie scenes that were concealed by her everydayness. A story gets woven whilst photographing these fragments. Her projects in Belgium (Asper) and Japan resulted in the photo books Asper and Haiiro in which her excellence as an editor and storyteller stands out.

Her latest project focuses on Doug who runs a primitive campground in the remote rain forest of Vancouver Island. The buildings on the site originate from a Cold War militairy radar base, built to protect Canada and the U.S. from a potential Russian attack. Considering its desire to escape the daily routine, turns the location in both a dream reality and a doom scenario. This area of tension can be felt in Bueno’s work.