Krista van der Niet

Benen, 2016, 40 x 60 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

Bezem, 2016, 40 x 55 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

Supper, 2016, 85 x 60 cm, inkjet print on Canson Baryta paper, aluminium in frame

Baksteen, 2016, 30 x 40 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

Vingerhoedjes, 2016, 30 x 40 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

Tiewraps, 2016, 30 x 40 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

Plasters, 2015, 30 x 40 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

Stamper, 2016, 40 x 55 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

No Game, 2015, 30 x 20 cm, inkjet print with satin foil, aluminum in frame

Konijn in hoed, 2015, 38 x 50 cm, inkjet print, aluminum in frame

Orchidee Blaauw, 2014, 52 x 75 cm, inkjet print

Pellegrino en Geel, 2014, 52 x 75 cm, inkjet print

Theedoek 1, 2013, 80 x 52 cm, inkjet print

Fruit in zakje, 2013, 70 x 47,5 cm, inkjet print

Theedoek 2, 2013, 80 x 52 cm, inkjet print

Goud Fruit, 2013, 70 x 47,5 cm, inkjet print

Theedoek 3, 2014, 80 x 52 cm, inkjet print

Vis-Citroen, 2013, 73,5 x 50 cm, inkjet print

Zakdoek, 2013, 75 x 54 cm, inkjet print

Veer, 2013, 50 x 73,5 cm, inkjet print

Vlinder, 2013, 63 x 35 cm, inkjet print

Pin Dark Blue, 2012, 35 x 49 cm, inkjet print

Pin Light Green, 2012, 35 x 49 cm, inkjet print

Pin Yellow, 2012, 35 x 49 cm, inkjet print

Pin White, 2012, 35 x 49 cm, inkjet print

Pin Red, 2012, 35 x 49 cm, inkjet print

Pin Light Blue, 2012, 35 x 49 cm, inkjet print

Pin Black, 2012, 35 x 49 cm, inkjet print

Match, 2012, 50 x 70 cm, inkjet print

Fruit op blauw, 2012, 65 x 45 cm, inkjet print

Rabarber, 2012, 75 x 48 cm, inkjet print

Asclepias, 2011, 40 x 53 cm, inkjet print

Nepenthes, 2010, 40 x 53 cm, inkjet print

Pose 1, 2010, 100 x 145 cm, inkjet print

Stoel, 2010, 75 x 110 cm, inkjet print

Appels, 2010, 110 x 75 cm, inkjet print

Untitled, 2009, 65 x 45 cm, inkjet print

Fruit, 2008, 65 x 45 cm, inkjet print

Melkmeisje, 2009, 54 x 70 cm, inkjet print

Hert, 2008, 75 x 55 cm, inkjet print


Het werk van Krista van der Niet ontstaat vanuit een dromerige geestesgesteldheid, waarbij haar verbeelding de dingen om haar heen tot leven brengt. Vanuit stilstand en totale rust kijkt ze naar kleine alledaagse objecten die ons terloops lijken te omringen en waar wij met onze gedachten aan voorbij gaan. Krista blijft op die momenten juist stil staan. Ze lijkt op de lichtheid van de dingen mee te drijven en de schoonheid van het pure object te willen vatten. Op deze momenten ontstaan haar ideeën en maakt ze op een ogenschijnlijk beredeneerde manier schetsen van bezielde sculpturen die een ode zijn aan het object. Tijdens het maakproces gaan objecten een synergie met elkaar aan, krijgen een metafysische betekenislaag of botsen dusdanig dat je ze in een totaal ander context gaat zien.

Hier worden haar fijngevoelige kwaliteiten op het gebied van compositie, kleur en verhouding zeer duidelijk zichtbaar. Ze kneedt en stileert de kleinste details waardoor een helderheid en directheid van het beeld wordt bereikt. In al die helderheid wordt het beeld tijdloos en tegelijkertijd toegankelijk. Om haar perceptie overdraagbaar te maken is zij de sturende factor in de kijkrichting van de toeschouwer. Op dit punt wordt de beeldhouwer fotograaf en sta je samen met haar stil.
De sculpturale en monumentale kwaliteit van het werk loopt door in de manier waarop zij het formaat en de textuur van haar prints en lijsten behandelt. Het zijn wezenlijke onderdelen in de overdracht van haar werk. Een lijst is niet alleen een bescherming, maar ook een mogelijkheid om de aandacht en liefde voor het gemaakte beeld verder tot uitdrukking te brengen. De beeltenis krijgt hierdoor nog meer waarde.
Zelf zegt ze dat ze geen gewichtige belangrijke boodschap communiceert, maar daar kun je over redetwisten. De temporisatie en de oase van rust, die je tegemoet komt wanneer je haar werk bekijkt, zorgt voor onthaasting en confronteert je met je onoplettendheid en ongeduld. Het is een scherprechter die je besluipt, en je laat weten dat het moeilijk is om vanuit jezelf dingen op waarde te schatten.

Krista stelde in de afgelopen jaren op verschillende nationale en internationale podia tentoon waaronder Foam, het Bijbels Museum, Cobra Museum, Coming Soon Galerie (Frankrijk), ACF Amsterdam en Buitenplaats Beeckestijn. Ze werkt(e) in opdracht voor onder andere VPRO-Gids, KesselsKramer, Stadsschouwburg Journaal, Stadsschouwburg Utrecht, Theater aan het Spui, Volkskrant Magazine en Arts Holland Magazine.

The work of Krista van der Niet emerges from a dreamlike state of mind, whereby her imagination brings the things around her to life. In a paused moment and in complete calmness she looks at the small everyday objects that seem to surround us only in passing and to which we give little thought. It’s at these moments that Van der Niet remains still. She seems to glide along the lightness of things and wants to grasp the beauty of the pure object. Her ideas form at this juncture and in a seemingly rational manner she draws sketches of animate sculptures as an ode to the objects. During the making process the objects form a synergy, gain a metaphysical layer of meaning or clash in such a way that you see them in an entirely new context.

Here her sensitive qualities for composition, colour and proportion are very clearly visible. She moulds and styles the smallest details through which a clarity and directness in the image is realised. In all its clarity the image becomes timeless and at the same time accessible. She is the guiding factor for the viewpoint of the audience, in order to convey her perception. At this moment the sculptor becomes a photographer and you stand still together with her.
The sculptural and monumental quality of her work continues in her choices of the format and texture of her prints and their frames. These are essential components for conveying her work. A frame is not only for protection, but also an opportunity to further express the attention and love for the resulting image. Hereby the representation gains further value.

She herself has said that she’s not communicating any important weighty messages, but you could dispute this. The deference of time and oasis of stillness you are met with upon viewing her work ensures a slowed down pace, and confronts you with your inattention and impatience. It is a headsman that creeps up on you and lets you know that from within yourself it’s difficult to estimate a value of things.

Van der Niet has exhibited at different national and international venues in recent years, among which are Foam, het Bijbels Museum, Cobra Museum, Coming Soon Galerie (France), ACF Amsterdam and Buitenplaats Beeckestijn. Among others she works (has worked) in assignment for VPRO-Gids, KesselsKramer, Stadsschouwburg Journaal, Stadsschouwburg Utrecht, Theater aan het Spui, Volkskrant Magazine and Arts Holland Magazine.