Kunstkoop

Kunstkoopregeling

KunstKoop

Sinds 1 januari 2015 kun je bij LhGWR gebruik maken van de Kunstkoopregeling. Dat zorgt ervoor dat kunst kopen voor vrijwel iedereen mogelijk is. Via deze regeling van het Mondriaanfonds stimuleert de overheid de aanschaf van Nederlandse kunst door particulieren. Het stelt je in staat om door middel van een lening – onder gunstige voorwaarden – een kunstwerk te kopen. Als koper hoef je het totaalbedrag niet in één keer te betalen, maar sluit je een renteloze lening af. Het Mondriaanfonds neemt de rente voor zijn rekening!

Hoe het werkt?

Je sluit een koopovereenkomst met LhGWR en doet een aanbetaling van minstens 10%. Daarna vragen we online een lening aan bij ABN AMRO’s Tweadle. Die bericht je of de lening wordt verstrekt. Tweadle betaalt het totaalbedrag van de lening dan rechtstreeks aan de LhGWR. De rente van de lening wordt voor jou door het Mondriaan Fonds aan ABN AMRO’s Tweadle betaald. Wordt de lening niet verstrekt dan wordt de koop ontbonden.

Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden

– de regeling geldt voor kunstwerken van minimaal € 750,-
– de regeling geldt voor kunstwerken van ná 1945 van een nog levende kunstenaars
– de lening mag maximaal € 7.500,- per kunstwerk zijn
– een aanbetaling van minimaal 10% van de prijs is verplicht, met een maximum van 450 euro
– de looptijd van de lening is maximaal drie jaar
– de minimale aflossing per maand is € 22,50
– ABN AMRO Bank bepaalt of de lening wordt toegekend (met BKR toetsing)
– alleen voor particulieren in de leeftijd van 18-75 jaar

LhGWR wijst u op de regeling maar adviseert en bemiddeld niet, zij en het Mondriaanfonds vervullen bij het directe contact tussen koper en bank geen rol en hebben geen inzage in de financiële gegevens van de koper. Voor de volledige informatie over de lening kun je de sites van Tweadle en het Mondriaanfonds raadplegen. Je kunt ook de maandelijkse lasten rekenen via een handig schema.