Lucian Wester | Marines

Lucian Wester Marines


08 november 2014 – 17 januari 2015

We nodigen u van harte uit voor een bezoek aan de tentoonstelling Marines van Lucian Wester in de projectruimte van LhGWR. Wester’s nieuwste project bestaat uit een serie fotografische zeegezichten die zijn gemaakt op locaties langs de Noordzeekust. Het zijn vergezichten op plekken waar in de zeventiende eeuw zeeslagen plaatsvonden, maar waar vanzelfsprekend ieder spoor ontbreekt.

Marines komt voort uit een beeld- en literatuuronderzoek naar de beeldcultus van het Nederlandse landschap en naar de vermenging van documentatie en artistieke interpretatie ervan. Wester stelt in zijn project vragen over de herkomst van onze beeldcultuur, en de media waaruit die bestaat. Zo legt hij, door gebruik te maken van een primitieve techniek van kleurenfotografie, bloot dat het gebruik van het fotografische medium wezenlijk niet zo veel is veranderd ten opzichte van een eeuw geleden. Ook gaat hij in op de relatie tussen waarheidsbevinding en interpretatie dat fundamenteel is verweven met het fotografie. Deze eigenschappen van het medium, gekoppeld aan het verlangen te documenteren, vormen de link tussen zijn inhoudelijke beeldonderzoek en zijn technische onderzoek naar fotografie.

Wester studeerde in 2013 af aan het de Master Lens-Based Media aan Piet Zwart Institute in Rotterdam. Hij exposeerde eerder bij o.a. GUP Gallery in Amsterdam en Tent in Rotterdam. Ook werd hij genomineerd voor de St. Joost Academy Award en de FoedererDFK Award.

We cordially invite you to visit Lucian Wester’s exhibition Marines in the LhGWR project space. The project contains a series of photographic seascapes taken at various locations along the North Sea coast. The sea views are of sites where naval battles took place in the seventeenth century, although naturally any trace of conflict has long disappeared.

Marines is the result of a research into the iconic image of the Dutch landscape through both imagery and literature, and into the merging of documentation and its artistic interpretation. Through his project, Wester poses questions about the origins of our visual culture and the mediums it comprises. By using primitive techniques from early colour photography, he reveals how in essence the use of photography as a medium is not that different than a century ago. He also delves into the relationship between established truths and interpretations, an intrinsic quality of photography. These characteristics of the medium, combined with the desire to document, form the link between Wester’s conceptual visual research and his technical exploration into photography.

Wester graduated in 2013 from the Masters Lens-Based Media programme at Piet Zwart Institute in Rotterdam. Among others he has exhibited his work at GUP Gallery in Amsterdam and Tent in Rotterdam. He was also nominated for the St. Joost Academy Award and the FoedererDFK Award.

Meer over de tentoonstelling
installation views
Lucian Wester Marines
Lucian Wester Marines
Lucian Wester Marines
Lucian Wester Marines
Lucian Wester Marines
Lucian Wester Marines
Lucian Wester Marines