Mémé Bartels | Nothing to be done

Installation view Nothing to be done | Mémé Bartels

Installation view Nothing to be done | Mémé Bartels


1 maart – 19 april 2014

Nothing to be done van Mémé Bartels is de tweede in een reeks van zes tentoonstellingen onder de noemer LhGWR Foundation, waarin nieuw fotografisch talent wordt gepresenteerd in de projectruimte van LhGWR.

Nothing to be done is een kabinet; een verzameling van dingen en momentopnames. Het gaat in op de vluchtigheid van het alledaagse en de notie dat alleen het extraordinaire onze aandacht lijkt te vatten. Mémé Bartels temporiseert, om stil te blijven staan bij de dingen en momenten die we niet kunnen onthouden en de dingen die we ons toe-eigenen, om herinneringen levend te houden. Bartels onderzoekt in haar werk al langer het concept tijd. Voor het bedrijfsleven ontwerpt zij bedrijfsformules die gericht zijn op een ander aspect van dit onderwerp, namelijk: het verouderingsproces van de mens. Op dit moment werkt zij samen met Onne Gerritsen aan het boek Later als ik oud ben dat in 2014 zal verschijnen.

Bartels studeerde Afrikaanse Taalkunde, Theaterwetenschappen en strategische marketing. In 2012 studeerde zij cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam met haar installatie en boek Monochrome. Het boek werd door de Volkskrant aanbevolen als een van de beste fotoboeken uit 2013.

Nothing to be done by Mémé Bartels is the second in a series of six LhGWR Foundation exhibitions, the new photographic talent program in our project space.

Nothing to be done is a cabinet, a collection of things and moments in time. It focuses on the volatility of the everyday, and the notion that only the extraordinary seems to grasp our attention. Bartels temporizes to reflect on things and moments we fail to remember and we appropriate to keep our memories alive. For some time now, Mémé Bartels has been exploring the concept of time. What mainly fascinates her is how we deal with it. She designs business models for the corporate sector that focus on a different aspect of the subject: the aging process of the human being. At the moment she is working with Onne Gerritsen on the book Later als ik oud ben that will be published in 2014.

Bartels studied African Linguistics, Theatre Studies, and Strategic Marketing. In 2012 she graduated cum laude from the Photo Academy in Amsterdam with the installation and book Monochrome. The book, an intriguing exhibition in a box, was recommended by national newspaper De Volkskrant, as one of the best photo books of 2013.

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling