Nadine Stijns | A Nation Outside A Nation

Installation view A Nation Outside A Nation  Nadine Stijns

Installation view A Nation Outside A Nation Nadine Stijns


9 november – 22 december 2013

Nadine Stijns’s A Nation Outside A Nation maakt op een bijzondere wijze de arbeidsmigratie van Filipino’s inzichtelijk, en zoomt in op de relatie tussen de migranten onderling en hun relatie met hun thuisfront. De persoonlijke zoektocht naar de identiteit van Stijns’ Filipijnse schoonfamilie is de aanzet geweest voor dit project, maar het verhaalt inmiddels over familieliefde, inventiviteit en traditionele waarden, die in de hedendaagse sneltrein van ons bestaan als ankers dienen voor ons zelfvertrouwen. Tegelijkertijd schetst het ook een beeld van het venijn dat armoede met zich meebrengt, en de onvermijdelijke noodzaak om je heil elders te zoeken. Het is een diepgravende beschouwing geworden en haakt in op feitelijkheden die het project een intrigerende verdieping geven. Een manier van werken die we vooral kennen van documentairemakers, die bij Nadine Stijns de basis vormt voor een autonome beeldende vertaling. Stijns werkt al geruime tijd als beeldend kunstenaar in Azië aan projecten die gerelateerd zijn aan arbeidsmigratie, waarbij ze een visueel bemiddelende en onderzoekende rol vervult. Zo reisde ze de afgelopen jaren regelmatig af naar China, waarvan in september in de vorm van haar eerste fotoboek verslag werd gedaan.
Nadine Stijns’s A Nation Outside A Nation offers a remarkable insight into the labor migration of Filipinos and focuses on the relationships between migrants and between migrants and their relatives back home. Being triggered by a personal quest after the identity of Stijns’ Philippine in-laws, it now tells tales about family love, inventiveness and traditional values; about the anchors of our self-confidence. It shows the hardships that come with poverty, and the inevitable need to search a brighter future elsewhere. A Nation Outside A Nation is an in-depth contemplation relating to numerous gathered intriguing facts, a way of working we mainly know of documentary makers, but which Stijns uses as the basis for an autonomous visual translation. The past years Nadine Stijns has been working in Asia on projects related to labor migration. In these projects she plays a mediating visual and investigative role. Her first book that reports on her work periods in China was launched in last September at Unseen Photo Fair.
Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling