Organisatie


Organisators en medewerkers

De dagelijkse leiding van LhGWR is in handen van initiatiefnemers Geertje Muffels en Robert Jan Verhagen. Beide zijn verantwoordelijk voor de programmering en de zakelijke kant van de organisatie.


Robert Jan Verhagen is bijna twintig jaar werkzaam als artistiek leider/curator/directeur van verschillende initiatieven en instellingen, waaronder 1646 en <>TAG. In eerste instantie gebeurde dit parallel aan zijn eigen kunstenaarschap, maar na verloop van tijd is dit uitgegroeid tot een volwaardige positie. Als mede-oprichter en directeur van <>TAG heeft hij kunnen experimenteren met de presentatie van uiteenlopende media, en zijn de eerste stappen gezet naar het onderzoeken van nieuwe organisatievormen gezet. Verhagen is in de hoedanigheid van gastdocent of externe deskundige met grote regelmaat verbonden aan kunstopleidingen en talentontwikkelingstrajecten in binnen- en buitenland.
Geertje Muffels heeft zich vanuit het onderwijs en onderwijsmanagement steeds verder bekwaamd in de cultuursector. Ze starte als adviseur achter de schermen van <>TAG, waar ze zich vooral bemoeide met het structureren van de organisatie, om zich vervolgens volledig over te geven aan het opzetten van LhGWR. Haar persoonlijke voorliefde voor hedendaagse kunst en vormgeving, en haar pedagogische en didactische kwaliteiten zorgen voor een scherpe en kritische reflectie ten aanzien van het artistiek inhoudelijke beleid en de begeleiding van kunstenaars.

Er wordt ook met grote regelmaat samengewerkt met de kunstenaars die onderdeel uitmaken van de programmering, waarvan Pierre Derks zelfs 1 dag per week de organisatie bij staat bij
. Daarnaast verricht hij regelmatig diverse hand- en spandiensten.

vrijwilligers en bestuur
Partners OCW en Stroom Den Haag