Over LhGWR

Stationsweg 137 Den Haag

LhGWR was een presentatie-instelling van bescheiden formaat dat een platform bood aan uitzonderlijke talenten die zich bezig houden met lens-based media. Het richtte zich daarmee voornamelijk op fotografie en videokunst. Het team van LhGWR werkte op projectbasis aan uiteenlopende tentoonstellingen en mini-evenementen waarbij een intensieve dialoog werd aangaan met de kunstenaars. Het team, dat bestond uit Geertje Muffels en Robert Jan Verhagen, selecteerde en programmeerde vanuit de overtuiging dat visuele communicatie het absolute vertrekpunt is van kunst en dat ieder tijdsgewricht zijn eigen taal kent. Tussen 2009 en 2019 stelde LhGWR een programmering samen waarin de nadruk lag op de ontwikkeling van een individuele hedendaagse beeldtaal en de verbinding tussen kunst en maatschappij. Daarbij speelde het maken van tentoonstellingen met een museaal karakter een hoofdrol en werd er geïnvesteerd in de relatie met het publiek en de balans tussen inhoud en commercie.