Over LhGWR

Stationsweg 137 Den Haag

LhGWR is een presentatie-instelling van bescheiden formaat en bevindt zich op steenworp afstand van Station Den Haag HS. In een ondernemende context wordt een podium geboden aan uitzonderlijke talenten die zich bezig houden met lens-based media, waarvan fotografie en video de belangrijkste exponenten zijn. Verdeeld over de begane grond en het souterrain wordt ruimte geboden aan makers die een intensieve dialoog aangaan met het team van LhGWR, waarbij kennisuitwisseling en kennisontwikkeling tot de optimalisatie van de beroepspraktijk leidt. Het team selecteert en programmeert vanuit de overtuiging dat visuele communicatie het absolute vertrekpunt is van kunst en dat ieder tijdsgewricht zijn eigen taal kent. Sinds 2009 wordt er dan ook een programmering samengesteld waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van een individuele hedendaagse beeldtaal en de verbinding tussen kunst en maatschappij. Daarbij speelt het maken van tentoonstellingen met een museaal karakter een hoofdrol en wordt er geïnvesteerd in de relatie met het publiek en de balans tussen inhoud en commercie.

Organisators

De dagelijkse leiding van LhGWR is in handen van initiatiefnemers Robert Jan Verhagen en Geertje Muffels. Beide zijn verantwoordelijk voor de programmering en de zakelijke kant van de organisatie.


Robert Jan Verhagen is bijna twintig jaar werkzaam als artistiek leider/curator/directeur van verschillende initiatieven en instellingen, waaronder 1646 en <>TAG. In eerste instantie gebeurde dit parallel aan zijn eigen kunstenaarschap, maar na verloop van tijd is dit uitgegroeid tot een volwaardige positie. Als mede-oprichter en directeur van <>TAG heeft hij kunnen experimenteren met de presentatie van uiteenlopende media, en zijn de eerste stappen gezet naar het onderzoeken van nieuwe organisatievormen gezet. Verhagen is in de hoedanigheid van gastdocent of externe deskundige met grote regelmaat verbonden aan kunstopleidingen en talentontwikkelingstrajecten in binnen- en buitenland.
Geertje Muffels heeft zich vanuit het onderwijs en onderwijsmanagement steeds verder bekwaamd in de cultuursector. Ze startte als adviseur achter de schermen van <>TAG, waar ze zich vooral bemoeide met het structureren van de organisatie, om zich vervolgens volledig over te geven aan het opzetten van LhGWR. Haar persoonlijke voorliefde voor hedendaagse kunst en vormgeving, en haar pedagogische en didactische kwaliteiten zorgen voor een scherpe en kritische reflectie ten aanzien van het artistiek inhoudelijke beleid en de begeleiding van kunstenaars.