Puck Verkade bij Dürst Britt & Mayhew

Puck Verkade | Breeders


Vanaf 1 december tonen buur(t)mannen Dürst Britt & Mayhew voor het eerst een solo met de in Den Haag opgeleide Puck Verkade. Voor de gelegenheid wordt de ruimte omgebouwd tot één grote videoinstallatie.

, , ,