Marleen Sleeuwits in Diepenheim


Tot en met 17 juni is een deel van de installatie die Marleen Sleeuwits aan het begin van dit jaar bij LhGWR presenteerde bij Kunstvereniging Diepenheim te zien. Alexandra Landré cureerde de groepstentoonstelling ‘Anatomy of the Digital’, die zich concentreert op de weerbarstige relatie tussen digitale media en het dagelijks leven.

Digitale media zijn een hoeksteen geworden van onze alledaagse omgeving en ons handelen. Gebaseerd op onzichtbare software en algoritmen lijken ze te bestaan buiten onze lichamelijke waarneming. Paradoxaal is, dat ondanks het abstracte of vluchtige karakter, digitale media wel een duidelijke eigen beeldtaal en tastbare producten genereren. Deze vormen als het ware een tactiel residu – fysieke sporen en fragmenten van een andere, abstracte dimensie. In diverse artistieke praktijken leiden dergelijke sporen tot nieuw materiaal, waarin de tegenstrijdigheid van onze menselijke anatomie en ons digitale bestaan in kaart wordt gebracht.
‘Anatomy of the Digital’ laat een aantal van deze zeer uiteenlopende artistieke posities zien, die zowel elementen uit het digitale ontlenen, als zich verhouden tot de discipline van ruimtelijk werk in al zijn facetten.