Mihaly Stefanovicz | 1.000 steps8 juni – 14 juli 2018

In 1.000 Steps volgt Mihaly Stefanovicz de traditie van o.a. Richard Long en Hamish Fulton, die de fysieke handeling van lopen in hun artistieke praktijk verweven. In 2016, tussen 30 juli en 25 augustus, maakte Stefanovicz iedere dag een wandeling in en rondom Reykjavik. 27 dagen lang volgde hij deze routine zonder pauzes. Tijdens elke wandeling markeerde hij zijn voetstappen in tarwebloem over een lengte van 37 meter. Met elke stap plaatste hij zo zijn voetafdruk in het landschap. Deze ingrepen bestudeerde en documenteerde hij vervolgens op verschillende wijzen in zijn beelden.

Het werk van Stefanovicz wordt tegelijkertijd tentoon gesteld met Flora Reznik’s Hole waarover George Knegtel (Junior Curator bij LhGWR) het volgende schreef:
“In Hole en 1.000 Steps worden de fysieke handelingen van de kunstenaars in een performance omgezet in een afdruk in het landschap. Door de systematische benadering van deze handelingen ontstaat een visueel patroon dat met de camera nauwkeuriger wordt bestudeerd. Met deze gelaagde werken leggen Reznik en Stefanovicz een nadruk op hun tijdelijke afdruk in het landschap en versterken ze het bewustzijn van een simpele beweging.”

Met dank aan Stroom Den Haag

In 1.000 Steps, Mihaly Stefanovicz follows the tradition set by Richard Long and Hamish Fulton among others who relied on the act of walking in their artistic practice. In 2016, between July 30th and August 25th, on each day, Stefanovicz took a walk in and around Reykjavik, Iceland. He continued this routine for 27 days, without a brake. During every trip, he marked an approximately 37 meters long track by sprinkling flour around his feet at every step. All of the land that he walked across was marked by a contiguous white trace. Stefanovicz documented this act of walking in three different forms that reveal the landscape from under his steps.

Mihaly Stefanovicz’ work is exhibited at the same time as Flora Reznik’s Hole. George Knegtel (Junior Curator at LhGWR) wrote the following on the parallel presentation:
“In
Hole and 1.000 Steps, both artists create a performance where the physical acts of their bodies are transformed into a mark in the landscape. The systematic approach of these acts reveal a visual pattern which is studied closely with a camera. In these layered works, Reznik and Stefanovicz emphasize their temporary mark in the landscape and enhance the awareness of a single movement.