Lana Mesić | Dear Kublai Khan

Lana Mesic Dear Kublai Khan


7 november – 19 december 2015

Lana Mesic (1987, CR) presenteert in de grote ruimte op de begane grond én in het souterrain haar nieuwe project Dear Kublai Khan dat is ontstaan tijdens haar residency bij FAAP in Sao Paulo, Brazilië. Geïnspireerd door Italo Calvino’s boek Invisible cities, waarin Marco Polo de steden die hij aandoet beschrijft aan Kublai Khan, is Lana gedurende haar verblijf in Zuid-Amerika op zoek gegaan naar sporen die leiden naar uiteenlopende onzichtbare steden binnen Sao Paulo. Ze had één onbescheiden doel: de sporen volgen om zo een utopische stad te vinden. Haar avontuur ontvouwde zich als een roadmovie waarin het onzichtbare onbereikbaarder bleek dan gedacht, en de realiteit stilaan de droom achterhaalde.

Lana Mesic behaalde haar Master in Photography aan de AKV | St. Joost in 2012. In de korte tijd na haar afstuderen heeft zij een bijzonder uitgebreid c.v. opgebouwd. Haar werk werd onder andere tentoongesteld in Het Nutshuis (Den Haag), Van Abbe Museum (Eindhoven), Museu Oscar Niemeyer (Curitiba), MASP Pirelli Photo Biënnale (Sao Paulo), Foto Biënnale Mulhouse en het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam). Haar serie Anatomy of Forgiveness, die zij maakte in opdracht van Creative Court voor het project Rwanda 20 Years, reisde al naar New York, Kigali en Tokyo.
In 2013 prijkte haar naam al op de long-list van de Dutch Doc Awards en nam ze deel aan het prestigieuze talentenpodium Plat(t)form van Museum Winterthur. In 2014 werd ze genomineerd voor de New Talent Photography Award ING. Dit jaar was ze al finalist bij het Organ Vida Photography Festival in Zagreb, werd ze genomineerd voor de Harry Pennings Award en geselecteerd voor De Kracht van Rotterdam.

Lana Mesic (1987, CR) presents her newest project Dear Kublai Khan in both spaces of LhGWR. The project was made during her residency at FAAP in Sao Paolo (Brazil). It is inspired by Italo Calvino’s book Invisible cities, in which Marco Polo describes his discoveries to Kublai Khan. During her six month stay in South-America Lana followed traces of many invisible cities within Sao Paolo with a single – humble – goal; to discover traces of a utopian city. The adventure unfolded like a roadmovie, in which the invisible appeared even more unattainable than expected, and reality gradually overtook the dream.

Lana Mesic graduated from the Master of Photography of AKV | St. Joost in 2012. In the short period after her graduation she has managed to build up an impressive resume. Her works were exhibited in Het Nutshuis (The Hague), Van Abbe Museum (Eindhoven), Museu Oscar Niemeyer (Curitiba), MASP Pirelli Photo Biennial (Sao Paulo), Photo Biennial Mulhouse and Nederlands Fotomuseum (Rotterdam). The series Anatomy of Forgiveness, that she’s made in assignment of Creative Court for the Rwanda 20 Years project travelled to New York, Kigali and Tokyo.
In 2013 she was long-listed for the Dutch Doc Awards and she participated in the prestigious talent project Plat(t)form at Foto Museum Winterthur. In 2014 she was nominated for the New Talent Photography Award ING. This year she was a finalist at the Organ Vida Photo Festival in Zagreb, she was nominated for the Harry Pennings Award and selected for De Kracht van Rotterdam.

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling
lana-mesic-2
lana-mesic-3
lana-mesic-4
lana-mesic-5
lana-mesic-6
rondleiding
lana-mesic-rondleiding-1
lana-mesic-rondleiding-2

Lana Mesić | The clever eyes


07 september – 3 november 2013

De uit Kroatië afkomstige Lana Mesic ensceneert beelden en zoekt daarmee de grenzen tussen werkelijkheid en illusie op. Ze is een verhalenverteller, die haar werkproces begint met een prangende vraag en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. De basis voor een dergelijk vertrekpunt lijkt herleidbaar tot de vraagtekens die ze had toen zij als klein kind geconfronteerd werd met het fenomeen ‘vijand’. De abstractie van een beeltenisloze opponent heeft haar blijvend geaffecteerd met een diepgewortelde behoefte aan de visualisatie van het onzichtbare en de creatie van nieuwe realiteiten. Mesic presenteert bij LhGWR The clever eyes, dat na haar afstuderen aan de Masteropleiding Fotografie van AKV | St.Joost een verdere verdieping heeft gekregen. Ook maakt haar werk deel uit van de presentatie van LhGWR op Unseen Photo Fair 2013.

In het afgelopen jaar stond Mesic op de longlist van de Dutch Doc Award 2013 en nam ze deel aan Plat(t)form 2013 van Fotomuseum Wintherthur (een internationale portfolio meeting met een selectie van de beste afstudeerders van Europa). In maart en april werkte ze samen met Thomas Kuijpers, Rodrigo Marcondes en Garapa in Sao Paulo aan een bijzonder fotografisch project. Nog geen drie maanden later maakt dit project deel uit van de Pirelli Photography Biennial in het toonaangevende MASP in Sao Paulo.

Croatian artist Lana Mesic stages images and researches the boundaries between reality and illusion. Mesic is a storyteller, her work process begins with a healthy dose of curiosity and a question. The basis for this departure point seems traceable to the questions she had when she was faced as a child with the phenomenon of ‘the enemy’. The abstraction of an imageless opponent has permanently affected her with a deep-seated need for the visualization of the invisible and the creation of new realities. At LhGWR Mesic will present The clever eyes series, that after graduating from the Master Photography AKV | St. Joost has been further deepened. Her work is also part of the presentation of LhGWR on Unseen Photo Fair 2013.

In the past year Mesic was on the longlist of the Dutch Doc Award in 2013 and took part in Plat (t) form 2013 Fotomuseum Winterthur (an international portfolio meeting with a selection of the best graduates from Europe). In March and April she worked with Thomas Kuijpers, Rodrigo Marcondes and Garapa in Sao Paulo on an intruiging photographic project. Three months later the project is part of the Pirelli Photography Biennial in leading MASP in Sao Paulo.

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling