Xiaoxiao Xu | De weg naar de gouden berg


9 november – 22 december 2013

In 2009 maakte Xiaoxiao Xu de serie Wenzhou over de stad van waar ze op 15-jarige leeftijd naar Nederland emigreerde. In deze serie worden distantie en persoonlijke betrokkenheid met elkaar afgewisseld. Tijdens haar verblijf, voelde zij zich vereenzelvigd met de stad maar tegelijkertijd ook een buitenstaander. Vergelijkbaar met de situatie waarin ze zich in Nederland bevindt. In een unheimisch en tevens liefdevol verhaal, wordt haar relatie met de stad voelbaar.
Begin dit jaar werd Xu geselecteerd voor een prestigieus project dat Noorderlicht introduceerde: Het Vervolg. Een opdracht aan zeven fotografen om een vervolg te maken op een serie die zij in het verleden hebben gemaakt. Met de selectie voor de opdracht als inspirerende motivator op zak, keerde Xu terug naar haar geboorteomgeving om dieper in te gaan op haar persoonlijke herinneringen en de veranderende omgeving aldaar. Dit keer gesterkt met een hoeveelheid verhalen van Chinese Nederlanders die net als zij hun families achterlieten om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen.
Hoewel Noorderlicht ruimschoots mogelijkheid heeft geboden voor de presentatie van het nieuwe werk vroeg LhGWR Xu om het ook in Den Haag te presenteren. De tentoonstelling van Xu kent een sterke verbintenis met het werk van Nadine Stijns dat gelijktijdig bij LhGWR wordt gepresenteerd. First and third party coming together.
In 2009 Xiaoxiao Xu portraited the city Wenzhou from where she emigrated to the Netherlands at the age of 15. In this series alienation and personal involvement are interspersed with each other. During her stay she identified with the city through her memories, but also experienced the status of being an outsider. Similar to the situation she is in in the Netherlands. In an unheimisch and at the same time loving story, her relationship with the city becomes tangible.
Early this year, Xu was selected for a prestigious project introduced by Noorderlicht: The Sequel. An assignment to seven photographers to create a new series based on one they had made before. With this selection as inspiring motivator Xu returned to her former hometown to elaborate on her personal memories and the changing environment of Wenzhou. This time strengthened with a number of stories of Chinese Dutch(men) that, like Xu, left their families to build up a new life in the Netherlands.
Although Noorderlicht provided ample opportunity for the presentation of her new work LhGWR asked Xu to also present it in The Hague. The exhibition of Xu has a strong commitment to the work of Nadine Stijns that is presented simultaneously at LhGWR. First and third party coming together.
Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling
XIAO-XIAO-XU
XIAO-XIAO-XU
XIAO-XIAO-XU