Alexandra Crouwers | Lost_Horizon .backup


16 september – 4 november 2017

Alexandra Crouwers (1974) werkt voornamelijk met digitale middelen. In haar virtuele atelier combineert zij 3D software met beeldbewerking, fotografie en film. Crouwers’ video-installaties, animaties en werken op papier bestaan uit een bevreemdend mengsel van archaïsch beeldgebruik en digitale mystiek.

Crouwers studeerde aan het AKV St. Joost (Den Bosch) en het Sandberg Instituut (Amsterdam). Ze volgde filmstudies en visuele cultuur aan de Universiteit Antwerpen. Haar column over ‘art speak’ (het kunstjargon) verschijnt maandelijks in het Belgische kunstmagazine H ART.

Crouwers stelde onder andere tentoon in het S.M.A.K. (Gent, B), De Brakke Grond (Amsterdam), Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains (Tourcoing, FR), ISIS Arts (Newcastle, UK) en De Buren (Brussel).

Alexandra Crouwers (1974) works mainly with digital means. In her virtual studio she combines 3D software with computer imaging, photography, and cinema. Crouwers’ video installations, animations, and works on paper consist out of a surreal mixture between an archaic use of images and digital mysticism.

Crouwers studied at AKV St. Joost (Den Bosch) and the Sandberg Institute (Amsterdam). She followed filmstudies and visual culture classes at the University of Antwerp. Her column on ‘art speak’ is published monthly in Belgian art magazine H ART.


Crouwers exhibited at S.M.A.K. (Ghent, B), De Brakke Grond (Amsterdam), Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains (Tourcoing, FR), ISIS Arts (Newcastle, UK), and De Buren (Brussel).

werken in tentoonstelling

Alexandra Crouwers | Inertia

Alexandra Crouwers Inertia


21 februari – 4 april 2015 | 3-kanaals videoinstallatie

Met veel trots en genoegen toonde LhGWR vanaf zaterdag 21 februari 2015 de 3-kanaals videoinstallatie Inertia van Alexandra Crouwers (1974, NL).

Vanuit een schilderkundige achtergrond maakt Alexandra Crouwers steeds vaker gebruik van haar computer als een virtueel atelier, met 3D software als haar belangrijkste gereedschap. In haar digitale studio bouwt zij landschappen en ruimtes die uiteindelijk in de vorm van prints en videoinstallaties aan het publiek worden gepresenteerd.
Crouwers maakt in haar werk gebruik van cinematografische conventies uit de science-fiction en thriller-genres om tot een haast bovennatuurlijke ervaring van haar beelden te komen. In haar prints en videowerken toont ze parallelle universums en post-apocalyptische landschappen, die door het uitzonderlijke niveau van haar 3D visualisaties de werkelijkheid lijken te evenaren. Toch bestaan de objecten, ruimtes en situaties die in haar werk voorkomen niet fysiek.
Verschillende elementen komen regelmatig terug in haar werk waardoor ze een symbolische waarde representeren zonder dat de daadwerkelijke betekenis bekend wordt gemaakt. Deze elementen slaat Crouwers op in haar continu uitdijende database van objecten en virtuele ruimtes.
Naast de leegte, die als een rode draad door haar werk sluimert, houdt Crouwers zich bezig met onderzoek naar landschappen, verhalen zonder plot, architectuur en de aard van licht en schaduw. Hoewel de post-apocalyptische atmosfeer een bijna doodse leegte met zich meebrengt is het werk doorspekt met potentie. Alsof haar ensceneringen een nulpunt zijn van waaruit nieuwe werelden kunnen ontstaan.

LhGWR is very proud to present Alexandra Crouwers (1974, NL) newest three-channel video-installation Inertia, from the 21st of February 2015 until the 4th of April 2015.

Schooled as a classical painter Alexandra Crouwers increasingly uses the computer as a virtual atelier in which 3D-software is an important component. These virtual environments, or stages and sets, emerge in both digital prints and videos.

Cinematic conventions from both science-fiction and suspense movies are used to achieve a supernatural sense to the images. The viewer is immersed in a parallel universe which looks almost real, due to the level of quality in the 3D-visualisations. None of the objects, spaces or situations in the works actually exists physically. This is a reference to dreams or dreamlike states within the mind – or rather the way our minds work subconsciously, connecting input to random output. Different elements often return in another role in various works, suggesting symbols with an unknown meaning. These elements are stored in an ever increasing database of objects and virtual spaces.

Void, or a sense of emptyness is an ever-returning theme lingering in the background, as are an investigation of landscapes, narratives without plots, domestic and religious spaces and the nature of light and shadows. Soundtracks and music are in many cases used as a starting point or as an addition to works or exhibitions. Despite the post-apocalyptic atmosphere, that holds

Although the post-apocalyptic atmosphere is accompanied with an almost deathly emptiness, Crouwers’ work is filled with potential. As if it is a baseline from which new worlds arise.

Meer over de tentoonstelling
installation views
Alexandra Crouwers Inertia
Alexandra Crouwers Inertia
Alexandra Crouwers Inertia
trailer