Sarah Carlier | Let us be cheerfull

Installation view Let us be Cheerfull | Sarah Carlier

Installation view Let us be Cheerfull | Sarah Carlier


18 januari – 22 februari 2014

Sarah Carlier werkte de afgelopen twee jaar aan dertien nieuwe videowerken die als een symfonie in een doorlopende installatie van een half uur samenkomen.
Carlier gaat met haar werk in op de manier waarop wij cultureel gewortelde tradities en gewoontes een plek proberen te geven in ons hedendaagse bestaan. Dit leidt tot poëtische en vaak ook humoristische mise-en-scènes, waarin de frictie die gepaard gaat met verandering voelbaar is.
Haar videowerken balanceren tussen verstilling en beweging. Het zijn filmische beelden met een fotografisch karakter, die bestaan uit één enkele opname. Zelf noemt zij het moving pictures. Lange tijd had haar werk een documentair vertrekpunt, maar in haar nieuwe werken gaat zij de relatie met de toeschouwer direct aan. Hierdoor geeft ze meer inzicht in haar eigen beleving en interpretatie van het onder-werp.
In 2012 stond Carlier op de shortlist van de Dutch Doc Awards (met nominaties voor haar fotoboek en haar tentoonstelling in De Brakke Grond) en stelde zij tentoon in het FoMu in Antwerpen. In 2013 stond ze, eveneens met meerdere nominaties, op de longlist van de Prix de Rome.
Sarah Carlier has spent the past two years producing thirteen new video works that will be presented as a symphony, coming together in a half an hour video installation.
With her work Carlier researches the ways we attempt to place culturally rooted traditions and customs into our modern day existence. This leads to poetic and humoristic mise-en-scenes, in which the friction related to change becomes tangible.
Her video works balance between stillness and movement. They are cinematic series of images of a photographic nature that she calls moving pictures. For a long time her work had a documentary point of departure, but in her new works she addresses the viewer directly. This leads to more insights into her own perception and interpretation of the subject.
In 2012 Carlier was shortlisted for the Dutch Doc Awards (nominated separately for her first photo book and her solo exhibition at De Brakke Grond) and exhibited in FoMu in Antwerp. In 2013 she was on the longlist of the Prix de Rome, also with multiple nominations.
Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling


teaser
video stills
Still The Lamb | Sarah Carlier

video still The Lamb | Sarah Carlier


Still Cactus | Sarah Carlier

video still Cactus | Sarah Carlier


Still The Bird | Sarah Carlier

video still The Bird | Sarah Carlier


Still The Rescue | Sarah Carlier

video still The Rescue | Sarah Carlier


Still The Holy | Sarah Carlier

video still The Holy | Sarah Carlier