Sjoerd Knibbeler | Digging up clouds

Digging up clouds Installation view


08 november 2014 – 17 januari 2015

Wij nodigen u van harte uit voor de eerste solo tentoonstelling van Sjoerd Knibbeler. Na een succesvolle samenwerking met Rob Wetzer aan The Bonsai Project is Knibbeler sinds twee jaar weer zelfstandig aan het werk. In zijn studio is hij de uitdaging aangegaan om wind te fotograferen. Een ogenschijnlijk onmogelijk experiment, dat heeft geleid tot waarachtige beelden.

De associatieve werkmethode van Knibbeler heeft hem bij intrigerende kwesties als stuntvliegers, tornado’s en windtunnels gebracht. Door grote onderwerpen als luchtvaart, aerodynamica en klimatologie naar zijn eigen persoonlijke schaal te vertalen ontstaat een jongenswereld waarin alles mogelijk lijkt. De onzichtbaarheid en beweeglijkheid van wind vormen primaire parameters in het onderzoek van Knibbeler. In zijn kortstondige experimenten probeert hij luchtstromen te vormen, papieren modellen te laten vliegen en wind onderste boven te laten waaien. Het spanningsveld tussen deze behendige pogingen en de suggestieve kracht van het fotografisch beeld levert bijzondere resultaten op.

Knibbeler studeerde af in 2008 aan de afdeling Fotografie van de KABK en heeft sindsdien aan de nodige projecten gewerkt die op velerlei plekken werden vertoond, zoals het Lishui Photography Festival (CH), Noorderlicht Fotomanifestatie (NL) en The Photographers’ Gallery (UK). Ook werd zijn werk gepubliceerd door Self Publish Be Happy, NRC en GUP Magazine.

We cordially invite you to the first solo exhibition of Sjoerd Knibbeler. After a successful collaboration developing the Bonsai Project with Rob Wetzer, Knibbeler has been working independently again for the last two years. Based in his studio, he challenged himself to photograph wind, an apparently impossible experiment that has led to truly authentic imagery.

Knibbeler’s associative working method brought him to intriguing points of interest like stunt pilots, tornados and wind tunnels. By translating large subject matters like aviation, aerodynamics and climatology to his own personal scale, a boyish world appears in which anything seems possible. The invisibility and motility of wind constitute the primary parameters of Knibbeler’s research. In his short-lived experiments he tries to shape air currents, make paper models fly and turn the wind topsy-turvy. The tension between these skilful attempts and the suggestive power of the photographic image has produced exquisite results.

Knibbeler graduated in 2008 from the photography department of the Royal Academy of Art, The Hague, and has since worked on several projects that have been widely exhibited in places such as Lishui Photography Festival (CH), Noorderlicht Photofestival (NL), and the Photographers’ Gallery (UK). His work was also published by Self Publish Be Happy, NRC and GUP Magazine.

Meer over de tentoonstelling
installation views
Digging up clouds Installation view
Digging up clouds Installation view
Digging up clouds Installation view
Digging up clouds Installation view
Digging up clouds Installation view
Digging up clouds Installation view
Digging up clouds Installation view
portret Sjoerd Knibbeler in Kunstuur AVROTROS