Tine Guns | Perpetual Moment of Pause

Tine Guns | Perpetual Moment of Pause


5 maart – 23 april 2016

In de opmaat naar de release van haar vijftig minuten durende film To Each His Own Mask toont Tine Guns (BE, 1983) bij LhGWR een videoinstallatie met de titel Perpetual Moment of Pause. In deze installatie brengt ze – net als in haar film – het beeldmateriaal dat ze in Europa schoot van uiteenlopende uitingsvormen van carnaval samen met beeldmateriaal van hedendaagse protesten. De visuele gemene deler, het dragen van een masker, verraad in beide contexten een geambieerde anonimiteit. Maar, waar het doel bij carnaval in eerste instantie lichtvoetige burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt te zijn, die zich grotendeels in de persoonlijke en relationele sfeer afspeelt, is dat tijdens een protestbijeenkomst van een geheel andere orde. Het resultaat van Guns’ strooptocht naar beeldmateriaal is een werk in de geest van Harmony Korine’s Gummo, Aphex Twin’s Rubber Johnny en Richard Kelly’s Donnie Darko; disharmonisch en verontrustend.

Tine Guns studeerde in 2005 af aan de Masteropleiding Grafische Vormgeving van Sint Lucas Beeldende Kunsten. Na haar opleiding bracht ze regelmatig kunstenaarsboeken uit, terwijl haar praktijk zich steeds verder toespitste op fotografie en video. Afgelopen jaar werd zij op basis van haar publicatie Amoureux Solitaire -een korte video in boekvorm – door Foto Museum Antwerpen (FoMu) geselecteerd voor de jaarlijkse talentenpublicatie .Tiff.

Meer over de tentoonstelling
impression of installation on vimeo
visual review