Vincent van Baar | “My name in 100 colophons”


10 december 2016 – 04 februari 2017

“Een fotoboek is fotografie in de vorm van boek.”

Met meer dan 130 titels is het een substantieel onderdeel van zijn boekbezit: het onderdeel studentenpublicaties waaraan hij zelf heeft bijgedragen in de vorm van begeleiding. In 2006 kreeg grafisch ontwerper Vincent van Baar de mooie kans om zijn liefde voor boeken om te zetten in een lesprogramma op de afdeling fotografie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. Inmiddels is deze afdeling befaamd om zijn constante output van kwalitatief hoogstaande fotopublicaties die aan de man worden gebracht op de eindexamententoonstelling en boekenbeurzen zoals de aanleunende beurs van Unseen Photo Fair en Offprint in Londen en Parijs.

Op verschillende momenten van hun studie werkt Van Baar met de studenten aan publicaties. In het tweede jaar maken zij gezamenlijk een magazine naar aanleiding van een buitenlandse studiereis. In het derde jaar werken alle studenten individueel aan een publicatie vanuit een gegeven thematisch vertrekpunt. In het eindexamenjaar tenslotte maken veel studenten een publicatie als onderdeel van hun finale presentatie. Vaak raken deze publicaties in de vergetelheid of zijn ze door een oplage van liefst twee nooit bij een groter publiek beland. Van Baar heeft er veel verzameld en na ruim tien jaar is het de hoogste tijd om ze te tonen aan andere liefhebbers.

In de tentoonstelling in het souterrain van LhGWR zijn ruim130 titels in vitrines te zien. Op gezette tijden zullen wij de vitrines openen om zo bezoekers gelegenheid tot bladeren te geven. Tijdens de tentoonstelling zal door studenten van de KABK van een groeiend aantal boeken een bladerfilmpje gemaakt worden. Die zijn ter plekke te bekijken. Het is de bedoeling dat de bladerfilmpjes onderdeel gaan uitmaken van het digitale kanaal van de KABK.

Voordat ‘grafische gulzigaard’ Van Baar zijn eigen ontwerppraktijk opzette, was hij bijna twee decennia werkzaam bij de vermaarde studio van Gert Dumbar, waar hij graag en veel samenwerkte met instromend talent dat zich vervolgens niet zelden ontwikkelde tot nationaal en internationaal opererende all-rounders met een eigen geluid. Ook nu werkt hij binnen zijn projecten regelmatig samen met (oud-) studenten. Zijn inzet voor BNO-kring Zefir7, die een podium biedt aan hoofdzakelijk jonge ontwerpers, is illustratief voor zijn relatie tot talent.

“Zorg in elk geval voor een sterkte titel. Een goede titel voegt extra dimensie toe aan de beleving van je fotografie. En denk na over een tekst. Ik denk dat de meeste kopers ook van lezen houden.”

Exhibition and temporary documentation centre in LhGWR souterrain.

“You have to come up with a strong title. A good title creates an extra dimension in relation to your photography. And think of a text. I think most buyers like some reading.”

In 2006 Graphic designer Vincent van Baar got the splendid opportunity to put his love for books into teaching practice when he was asked to join the team of the photography department of the KABK.

Nowadays, the KABK is known for its vast output of well conceived photo publications which are sold at the graduation show and at book fairs like Unseen, Paris Photo, Offprint London and the like.

“A photo book is photography in the shape of book.”

During their study, Van Baar works with the students on several occasions: in the second year creating a magazine after their field trip abroad. In the third year each individual student makes a publication in the context of an intensive thematic project. In their fourth year many students create a photo publication as part of their graduation.

Now, what happens to these publications, some of which are published in a run of only 2 copies? Luckily Van Baar has collected some over the past 10-odd years. Time to show them and – even more – to document them. As of December 10th 2016, LhGWR’s project space will contain all 150+ items, half of them in flat display cases. Every week the cabinets will be opened to give visitors the opportunity to turn pages and discuss. Meanwhile KABK students will start to produce flip films of the books – on the spot. These will be published on the Photography Department’s website in the very near future.

“Book. Don’t mention the word. It might frighten students. ‘Book’ sounds heavy, complicated and expensive. I’d rather call them: publications.”

Meer over de tentoonstelling
impressie tentoonstelling

Salvo! | Rein Treep

Salvo!


21 januari – 11 april 2015

Salvo maakt, brengt en duidt fotografie.

Salvo is een periodiek voor fotografie dat ongeveer drie keer per jaar verschijnt en per themanummer kan variëren in vorm en oplage. Het wordt gemaakt door Anne Geene, Arjan de Nooy, David de Jong, Sander Uitdehaag en Vincent van Baar, die telkens vanuit persoonlijke perspectieven de thematiek uitdiepen.
Gedurende hun werkperiode in de projectruimte van LhGWR maakt Salvo een nieuwe editie. De eerste redactievergadering vindt plaats op 21 februari, en de lancering van Salvo Nr. 6 vindt plaats tijdens een finissage op 11 april. Het nieuws uit de kranten op de eerste dag van de werkperiode dient als uitgangspunt voor een eerste (publiekelijk toegankelijke) redactievergadering. Deze happening zal het startsein zijn van een intensieve visuele dialoog zoals een goed periodiek van Salvo betaamt. Tijdens het proces zal de content zich aan de muren van de projectruimte uitbreiden en hopen we als toeschouwers deelgenoot te worden van het collectieve brein dat Salvo heet.

Salvo makes and shakes photography.

Salvo is a magazine for photography with the ambition to publish three times a year. Depending on its theme, each edition may vary in size and run. Salvo participants are: Anne Geene, Arjan de Nooy, David de Jong, Sander Uitdehaag en Vincent van Baar. Each issue will contain photographs, inspired on a self-chosen theme.
During the exhibition in the project space of LhGWR Salvo will create a new edition. The first editorial meeting takes place on the 21st of February, and the launch of the final result, Salvo Nr. 6, will take place during a finissage on the 4th of April. The news from the media on the first day of the exhibition is the starting point for a first (publicly accessible) editorial meeting. This event will be the launch of an intensive visual dialogue as befits a good periodic Salvo. During the process, the content will spread on the walls of the project space and we hope, as spectators, to get the best insights in the collective brain of Salvo.

Meer over het project
impressie project
salvo-2
salvo-3
salvo-4
salvo-5