Thomas Kuijpers | Paradigma II

Thomas Kuijpers | Pardigma II


30 april – 02 juli 2016

Het werk van Thomas Kuijpers (NL, 1985) valt samen met onze groeiende behoefte om informatie op waarde te schatten. Hij richt zich op de uiteenlopende manieren waarmee beeld en tekst waarheden representeren, en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze perceptie. Met zijn messcherpe interpretaties en weloverwogen vertaalslagen naar nieuwe beelden maakt hij bij de toeschouwer veel los. De ene keer stelt hij zich op als olifant in een porseleinkast en brengt de toeschouwer in verwarring, en de ander keer weet hij de toeschouwer te raken als een fijnbesnaard criticaster en bevlogen activist; continu circulerend in de dynamiek van de interpretatie.

Kuijpers lijkt bij ieder ‘nieuwsfeit’ zijn bedenkingen te hebben en laat zich daar enerzijds door middel van intuïtieve interpretaties en anderzijds via langlopende onderzoeken over uit. Hij pluist zijn onderwerpen uit door te zoeken naar een ingang in de overkoepelende thematiek, een fragment waarin de kern zich openbaart, of naar een bescheiden metafoor die de wijze waarop iets in beeld is gebracht kan determineren. Van daaruit kan eigenlijk alles gebeuren, de uiteindelijke vorm waarin het wordt gecommuniceerd is ondergeschikt aan het onderzoek (dat vaak ook deel uitmaakt van de uiteindelijke presentatie). Het kan uitmonden in een novelle, een fotoreeks, een film, een wearable of zelfs een tekening. Door in te gaan op de inconsistenties in een verhaallijn of door de discrepanties aan te wijzen in het begeleidende beeldmateriaal geeft hij commentaar op de manier waarop de media ons voorzien van feitelijkheden. Hiermee maakt hij de weg vrij voor een eigen zienswijze, voor hem zelf, maar ook zeker voor de toeschouwer.

In zijn eerste grote solotentoonstelling toont Kuijpers recent en nieuw werk, waarbij de huidige spanningen in de maatschappij niet worden vermeden. Zo laat hij met zijn nieuwe werk Shampoo zijn nieuwsgierigheid de vrije loop wanneer de toeschouwer wordt geconfronteerd met een zwarte vlag waarop in het wit een Arabisch woord is geschilderd. Hij vraagt zich daarbij openlijk af wat te doen met de platvloerse stereotyperingen en vooroordelen die ons niet vreemd zijn. Belangrijker nog, hij legt bloot dat een dergelijke visuele uiting zoveel lading heeft gekregen dat het nauwelijks op waarde is te schatten.
Of dit werk wordt geïnterpreteerd als een werk van een lompe olifant of van een activist is op voorhand moeilijk te zeggen. Om de gelaagdheid van zijn blikveld inzichtelijk te maken wordt Shampoo in de tentoonstelling in context geplaatst door de aanwezigheid van enkele andere werken van zijn hand, die bevestigen dat Kuijpers in ieder geval een eigen genuanceerde zienswijze is toevertrouwd.

Kuijpers ontving in 2015 een beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en won de AG Art Award. In de afgelopen jaren kreeg hij de ruimte om te experimenteren met zijn werk op plekken als Art Weekender (Bristol), Incubarte 7 (Valencia), B.A.D. (Brussel), RAM Foundation (Rotterdam) en Galerie Pennings (Eindhoven). Ook stelde hij zijn werk tentoon in gerenommeerde plekken als Van Abbe Museum (Eindhoven), MASP (Sao Paulo), Kunsthal (Rotterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam) en Foam (Amsterdam). Zijn inmiddels bekende installatie When the Twins were still beautiful zal vanaf mei te zien zijn tijdens het fotofestival in Krakow.

The works of visual artist Thomas Kuijpers (NL, 1985) revolve around the way images and text are used to create a narrative about true events, and how they influence our perception. His works mostly originate from recent happenings, questioning the value of an image and its contemporary use. In Paradigma II he will address us with new works that activate our thoughts on the way we perceive the daily news; investigating the so called truth and constantly circulating in the dynamics of interpretation.

Each of Kuijpers’ projects starts with a thorough investigation, collecting all sorts of material, about a particular incident. From here a search starts for a theme, a fragment or a small metaphor that unravels how the story has been told. This collection of research materials form the basis of a new work, and often become part of the work itself. From this point on anything can happen; the form is always subject to the concept. Sometimes the work develops into a novel, other times a movie, a wearable, or a drawing.
By simply pointing out inconsistencies in a story and errors in the accompanying imagery, or by making direct, critical visual comments on the way a story is brought to us, Kuijpers offers an alternative view of stories and images.


In 2015 Kuijpers received a grant from the Creative Industries Fund and was awarded the AG Art Award. In the past few years he has presented his work in venues like Art Weekender (Bristol), Incubarte 7 (Valencia), B.A.D. (Brussel), RAM Foundation (Rotterdam) and Galerie Pennings (Eindhoven). He also exhibited his work in renowned places like Van Abbe Museum (Eindhoven), MASP (Sao Paulo), Kunsthal (Rotterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam) and Foam (Amsterdam). This spring his installation When the Twins were still beautiful will be on display at the Krakow Photomonth Festival 2016.

Meer over de tentoonstelling
installation views
tomas-kuipers-4
Thomas Kuijpers Paradigma II
Thomas Kuijpers Paradigma II
tomas-kuipers-2
tomas-kuijpers-7
Jeanne Prisser on Paradigma II